7 juni 2018

Nieuw cyberkeurmerk maakt beveiliging makkelijker voor ondernemers

CYBERSECURITY

Een nieuw risicomodel en een keurmerk voor cybersecurity-dienstverleners gaan het voor ondernemers makkelijker maken om de juiste security-maatregelen te treffen. Het risicomodel en het keurmerk komen voort uit een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), het Verbond van Verzekeraars en Nederland ICT. Samen met VNO-NCW, CIO Platform Nederland, Cyberveilig Nederland en Partnering Trust zullen de plannen verder uitgewerkt worden.

Meer inzicht in risico’s en maatregelen

Cybersecurity is vaak maatwerk. Het is voor ondernemers lastig om in te schatten welke maatregelen zij minimaal moeten nemen om hun digitale beveiliging op orde te hebben. Tegelijkertijd is er een sterke behoefte aan minimumeisen en standaarden die het algemene niveau van cybersecurity in Nederland verbeteren. Een objectief risicomodel helpt om in kaart te brengen welke securitymaatregelen passend zijn voor de situatie van een ondernemer.

Een keurmerk voor security-adviseurs

Het risicomodel helpt bedrijven bovendien om beter in te kunnen schatten waarvoor ze de hulp van cybersecurity-experts in kunnen schakelen. De markt voor cybersecurityspecialisten is de afgelopen jaren flink gegroeid en daarmee ook minder transparant geworden. Het nieuwe keurmerk gaat bedrijven helpen een betrouwbare security-adviseur te vinden die zorgt voor passende oplossingen.

College van Belanghebbenden

Het doel is om de eerste versie van het risicomodel en de certificeringsregeling in 2019 af te hebben. Om dit te realiseren is er een College van Belanghebbenden Cybersecurity opgericht waarin alle betrokken partijen deelnemen. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nationale Politie ondersteunen het initiatief. Nederland ICT is blij met de brede steun voor het project en ziet dit als een belangrijke stap naar meer transparantie en gedeelde standaarden op het gebied van digitale veiligheid.