19 december 2019

Derde plek voor Nederland in wereldwijde Network Readiness Index

Op digitaal vlak behoort Nederland wereldwijd tot de absolute top. Dat blijkt uit de Network Readiness Index: een ranglijst die meet hoe landen in staat zijn de kansen van ICT te benutten. Drie jaar geleden zakte Nederland nog naar een zesde plek, maar in de nieuwste editie zijn we terug in de top-3. Alleen Zweden en Singapore doen het beter.

Meer aandacht voor maatschappelijke impact

De Network Readiness Index is in 2002 gestart door het World Economic Forum, maar vanaf dit jaar overgenomen door het Portulans Institute, een Amerikaanse denktank op het gebied van technologie en innovatie. De nieuwste editie is iets anders van opzet, met meer aandacht voor de wisselwerking tussen technologie, mensen en governance om maatschappelijke impact te maken.

Verbeterpunten

Die nieuwe opzet pakt dus positief uit voor Nederland. Op alle vier de pijlers scoren we niet lager dan een achtste plek. Op het gebied van digitale content zijn we zelfs nummer één. Toch zijn er nog punten waarop we ons kunnen verbeteren.

Op het vlak van de technologie zelf doen we het relatief goed met een tweede plek. Maar voor de toepassing van technologie komen we niet hoger dan plek 6. Dat komt vooral door een lage score op het gebied van de skills en participatie van individuele burgers.

Ook op het gebied van vertrouwen is er nog ruimte voor verbetering. We scoren hoog als het gaat om cybersecurity en de veiligheid van servers. Maar op het gebied van online vertrouwen en veiligheid blijven we steken op plek 62. Waar dat precies aan ligt wordt uit het rapport niet duidelijk.

De verbeterpunten voor Nederland liggen dus op het vlak van skills, participatie en vertrouwen. Het goede nieuws is dat dit drie onderwerpen zijn die al hoog op de agenda staan. Zowel bij de overheid als binnen de digitale sector zelf. Als we er in slagen op deze thema’s vooruitgang te boeken ligt de eerste plek in de ranglijst voor het grijpen.