28 maart 2014

Nederlandse ICT-sector loopt voorop in energiebesparing en vergroening

DUURZAAMHEID

Efficiencywinst stabiliseert energieverbruik ICT-sector

De groei van het energieverbruik in de ICT-sector is in 2012 gestabiliseerd op 16 PJ, een stijging van 1 procent ten opzichte van 2011. Ondanks de explosieve stijging van het dataverkeer is het stroomverbruik beperkt toegenomen. Dit is te danken aan de vele efficiency maatregelen die de bedrijven hebben genomen. Hiermee is in periode 2009-2012 2 PJ energie uitgespaard, ruim 200 GWh. De energie-efficiency verbetering was zelfs het grootst van alle 32 sectoren met MeerJarenAfspraak (MJA) met de overheid. Voor de komende periode hebben de MJA-bedrijven weer een stevig pakket van maatregelen opgesteld om energie te besparen.

ICT-sector loopt voorop in gebruik groene stroom

Een groot deel van de MJA-bedrijven gebruikt groene stroom; in 2012 was dit in totaal 72 procent van het ingekochte volume. Hiermee is het één van de MJA-sectoren die het grootste aandeel groene stroom inkoopt. Een aantal MJA-bedrijven, zoals KPN, EVOSwitch en Vodafone, heeft er voor gekozen groene stroom uit Nederlandse bronnen te betrekken. Het aandeel groene stroom van Nederlandse bodem is naar verwachting al meer dan de helft van het totaal aan ingekochte stroom in de sector.

Beperkte beschikbaarheid van groene stroom

Momenteel is er onvoldoende stroom van Nederlandse bodem om alle bedrijven en consumenten te voorzien van een product van eigen bodem. Nederland ICT staat daarom ook positief tegenover de in het SER-Energieakkoord afgesproken ambitie om de productie van duurzame energie uit te breiden. Verschillende ICT-bedrijven hebben er al voor gekozen zelf duurzame energie uit zon of warmte te gaan gebruiken of actief te participeren in windmolenparken van energieleveranciers. Nederland ICT voorziet dat deze trend naar meer gebruik van duurzame energie in de sector de komende jaren zal doorzetten en een positieve bijdrage zal leveren aan de energietransitie.

Impact van ICT-sector op energietransitie

Naast efficiënt energiegebruik van de ICT-sector zelf levert de sector de noodzakelijke ICT-oplossingen voor energiebesparing en de inpassing van duurzame energie in Nederland. De sterke toename van lokale en duurzame energie op het energienet gaat niet zonder de invoering van slimme energienetten. Ook het energiebesparingspotentieel van slimme gebouwen en slimme openbare verlichting is enorm. Daarnaast biedt ICT de oplossingen om slimmer te werken en te reizen en voor logistiek optimalisatie, waarmee veel brandstof wordt bespaard. De impact op de 98 procent energieverbruik buiten de ICT-sector is dan ook nog vele malen groter dan de besparing en vergroening binnen de sector.