13 december 2013

Nederlandse en Europese subsidiekansen voor cyber security-onderzoek

CYBERSECURITY

SBIR-sluitingsdatum 30 januari 2014

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor SBIR-subsidie voor onderzoek naar cyber security kunnen hun onderzoeksvoorstellen tot 30 januari 2014 17.00 uur indienen. Bedrijven met de beste voorstellen krijgen in de eerste fase opdracht een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Winnende voorstellen mogen in de tweede fase worden uitgewerkt tot een werkend product. Hiervoor is per project maximaal € 200.000 beschikbaar.

Bij de eerste ronde cyber security-onderzoek in 2012 waren 5 van de 8 winnende plannen afkomstig van lidbedrijven van Nederland ICT.

Informatiedag Horizon 2020 cyber security op 15 januari 2014

Op 11 december 2013 bracht de Europese Commissie de eerste calls (oproep voor het indienen van een onderzoeksvoorstel) uit voor het programma Horizon 2020, dat tot 2020 een budget van €80 miljard heeft. Cyber security-onderzoek is één van de deelterreinen waarvoor subsidie beschikbaar is.

Ondernemers die meer willen weten over de kansen die dit nieuwe programma biedt voor onderzoek op het gebied van cyber security, privacy en betrouwbare ICT zijn op 15 januari 2014 welkom op een informatiedag  van de Europese Commissie in Brussel. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere informatie gegeven over de verschillende calls op het gebied van cyber security en is er de mogelijkheid om te spreken over samenwerking met andere bedrijven.