5 maart 2014

Nederland ICT: Zorgen over uitvoering eID-stelsel

Een goed werkend eID zorgt ervoor dat het contact van burgers en bedrijven met de overheid nog meer digitaal en efficiënter kan verlopen, bijvoorbeeld voor belastingzaken, uitkeringen en het aanvragen van vergunningen. eHerkenning maakt dit al deels mogelijk, maar eID zal hieraan een extra impuls geven. Er zijn grote besparingen te realiseren door digitale dienstverlening van de overheid maar het vergroot tegelijk ook risico’s op fraude. Door het hogere betrouwbaarheidsniveau maakt eID deze fraude veel moeilijker.

Groot voordeel van het eID-stelsel is dat ook bedrijven het kunnen gebruiken om zeker te weten met welke klanten zij zaken doen. Zo kan bijvoorbeeld online alcoholverkoop aan jongeren worden tegengehouden en hoeven bedrijven klanten om minder privacygevoelige informatie te vragen doordat zij hun identiteit online met eID bewijzen.

Zorgen over de uitwerking

Hoewel Nederland ICT een stelsel steunt dat meer veiligheid en betrouwbaarheid biedt, zijn er wel zorgen over de uitwerking.

De planning van het kabinet is ambitieus. Nederland ICT waarschuwt dat de overheid moet voorkomen dat het stelsel teveel doelen moet gaan dienen, waardoor het nodeloos complex wordt.

Nederland ICT pleit ervoor dat marktpartijen hun eID-producten en diensten kunnen uitgeven en de overheid zich beperkt tot de belangrijke rol van het opzetten van het stelsel. De overheid zou volgens Nederland ICT heldere eisen moeten stellen waaraan de markt moet voldoen en toezien op de naleving ervan. De overheid moet echter niet concurreren met de markt door zelf producten uit te geven.

Voor een snelle adoptie van eID in Nederland heeft de overheid zelf de sleutels in handen als grootste gebruiker van digitale identiteiten, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst, Kamers van Koophandel en de zorg. Het belang van digitale identiteiten zal alleen maar toenemen door de digitale overheidsambitie voor 2017. De overheid moet daarom zelf investeren in de aanschaf van nieuwe digitale identiteiten. Een andere optie zou zijn om burgers verplicht te stellen een eID aan te schaffen. Dit laatste zal er echter voor zorgen dat de adoptie veel trager zal gaan. Hierdoor dreigt ook de adoptie van eID binnen het bedrijfsleven te vertragen. Volgens Nederland ICT ligt het daarom voor de hand dat de overheid zelf de eerste stap zet en investeert vanuit haar positieve business case van efficiëntieverbetering en fraudebestrijding.