17 april 2015

Nederland ICT: World Economic Forum bevestigt goede uitgangspositie Nederland als Digital Delta

Nederland scoort beter in de networked readiness index van het World Economic Forum dan de landen direct om ons heen. Binnen Europa hoeft Nederland alleen Finland en Zweden voor te laten gaan. In combinatie met onze gunstige geografische ligging biedt dat een heel goed uitgangspunt om de ambitie te realiseren om in 2020 de Digital Delta van Europa te zijn. Nederland ICT ziet goede kansen om onze positie in de komende jaren te versterken en de beide Scandinavische landen te passeren.

Nederland ICT wil de overheid helpen om verbetering te brengen in de 33e positie van Nederland op de indicator het belang van ICT in de visie van de overheid en de 23e positie op de indicator het gebruik van haar ICT-diensten. Ook ziet Nederland ICT kansen voor het bedrijfsleven waar het gaat om het vermogen om technologieën te herkennen en om te zetten in nieuwe bedrijfsmogelijkheden. Het project Smart Industries kan dienen als inspiratie voor andere sectoren. Dan zal Nederland zeker stijgen ten opzichte van de huidige 21e positie.

Nederland ICT plaatst een kanttekening bij de relatief lage positie waar het gaat om de kosten van ICT. De 72e plaats gaat namelijk gepaard met een zeer hoogwaardige infrastructuur met hoge breedband penetratie en meervoudige landelijke 4G dekking. Niet voor niets is er een vierde plaats op het gebruik van internet richting consumenten.

Om de positie van Nederland in de komende jaren te versterken is volgens Nederland ICT een gezamenlijke inspanning nodig van de ICT-sector, het bedrijfsleven en de overheid. De conclusie van het World Economic Forum dat ICT voor Nederland een concurrentiefactor van belang is, kan niet anders dan een grote motivatie zijn voor alle partijen. De ambitie om de eerste echt digitale economie van Europa te worden staat gelijk aan de ambitie om daarmee de meest concurrerende economie van Europa te zijn.