1 oktober 2014

Nederland ICT wil dat Nederland de Digital Delta van Europa wordt

“Nederland kan de ideale proeftuin en testmarkt voor nieuwe ICT-producten, diensten en toepassingen worden. Door gericht actie te nemen en als overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken kan Nederland de eerste echt digitale economie van Europa worden. Nederland wordt dan een aantrekkelijke vestigingsplaats voor start-ups en innovatieve bedrijven.” Dit betoogde Bart Hogendoorn, voorzitter van Nederland ICT, tijdens de Avond van de Digitale Economie die 30 september plaatsvond in Den Haag.

Nederland heeft volgens Hogendoorn een uitstekende uitgangspositie, onder meer dankzij de uitstekende digitale infrastructuur. De voorzitter van Nederland ICT deed een omroep aan gemeenten en regio’s om niet met elkaar te concurreren, maar om samen te werken en zodoende Nederland als geheel concurrerender te maken. De ambitie van Nederland ICT kreeg steun van Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW. De Boer beklemtoonde nogmaals dat een flexibele arbeidsmarkt noodzakelijk is om concurrerender te worden. Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid, beloofde dat over twee jaar de digitale infrastructuur van de overheid op orde is. René Penning de Vries, zojuist benoemd door het kabinet als ICT Boegbeeld, presenteerde tijdens de Avond van de Digitale Economie de contouren van het actieplan van zijn ICT Team. Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP en tevens Digital Champion, waarschuwde dat Nederland op het gebied van ICT en onderwijs internationaal achterop dreigt te raken. In andere EU-landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, is ICT al ingebed in onderwijsprogramma’s.

Bart Hogendoorn: “Door gericht actie te nemen en als overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap
samenwerken kan Nederland de eerste echt digitale economie van Europa worden”

Nederland ICT zal de komende periode in gesprek gaan met alle betrokken partijen om te komen tot een concrete gezamenlijke ambitie en afstemming van de actieagenda.

De Avond van de Digitale Economie is een nieuw initiatief van Nederland ICT en ECP, platform voor de informatiesamenleving, waar kansen voor de digitale economie worden besproken, inspirerende voorbeelden worden gepresenteerd en bijzondere initiatieven in de schijnwerpers worden gezet. Ruim 300 vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap waren bij deze eerste editie aanwezig.

Op www.thedigitaldelta.nl is de visie van Nederland ICT te lezen en kunnen geïnteresseerden hun reactie achterlaten.