24 maart 2014

Nederland ICT voorstander herinvoering elektronisch stemmen

Elektronisch stemmen zorgt niet alleen voor een snellere uitslag, maar is ook nauwkeuriger. Ook wordt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking vergroot. Het lost ook het probleem op van stembiljetten die door het grote aantal deelnemende partijen onhandelbaar zijn. Dat was bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag bijvoorbeeld een veel gehoorde klacht.

Nederland ICT pleit al veel langer voor herinvoering van elektronisch stemmen, waarbij controleerbaarheid en betrouwbaarheid voorop staan. Technische uitvoering vormt geen belemmering. Nederland ICT is van mening dat veilig elektronisch stemmen bijdraagt aan het vertrouwen in ICT en hoort bij een digitale economie.