6 juni 2014

Nederland ICT vertegenwoordigt ICT-sector in Team Smart Industry

Onder leiding van FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming komt het team nog dit jaar met een concrete actie-agenda, waarin nadrukkelijk aandacht voor nieuwe businessmodellen, R&D en scholing is. Ook buigt het team zich over de randvoorwaarden die nodig zijn om de transitie naar een Smart Industry mogelijk te maken en te versnellen.

Met de huidige samenstelling van het team Smart Industry zijn zowel de diverse industriële sectoren, als overheid en kennisinstellingen vertegenwoordigd. Naast Hogendoorn en Dezentjé Hamming, maken ook Wim Boomkamp (voorzitter college van bestuur Saxion), Gerben Edelijn (CEO Thales), Daan van Eijk (prof. Industrial Design Engineering TU Delft), Jan Fransoo (prof. Operations Management and Logistics TU/Eindhoven), Jacques Gofers (algemeen directeur Promolding), Marc Hendrikse (CEO NTS), Rob Karsmakers (site manager Philips Drachten), Guido Landheer (directeur topsectoren en industriebeleid EZ), Cees Oudshoorn (VNO-NCW), Arnold Stokking (directeur industriële innovatie TNO), John Verbakel (vice president R&D Operational Excellence Unilever) en Marco de Vos (managing director ASTRON) deel uit van het Team Smart Industry.