28 januari 2013

Nederland ICT: Toepassing ICT is cruciaal voor Energieakkoord

DUURZAAMHEID

Gebouwde omgeving

De ICT-sector is energie-intensief. Met de overheid zijn dan ook afspraken gemaakt in het kader van de MeerJarenAfspraken energie-efficiëntie (MJA3). De sector zelf is succesvol wat betreft energie-efficiëntie en loopt ruim voor op de doelstellingen van de MJA.

De potentiële energiebesparing door de inzet van ICT in bijvoorbeeld de gebouwde omgeving is nog vele malen groter. Juist daarover gaat het Energieakkoord. Uit onderzoek blijkt dat alleen al in de gebouwde omgeving tot 2030 een energie-efficiëntie van 2,3 miljard euro kan worden gerealiseerd met behulp van de inzet van ICT.

Routekaart ICT 2030

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II is afgesproken dat in 2020 16% van alle energie duurzaam moet zijn. Volgens de SER heeft Nederland een Energieakkoord voor duurzame groei nodig. Daarom faciliteert de SER de totstandkoming ervan. Eén van de vier thema’s van het akkoord is de Gebouwde Omgeving. Forse energiebesparingen zijn mogelijk door slimme Energiemanagement- en Regelsystemen. Dat kan niet zonder ICT.

Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld slimme systemen ten bate van dimbare openbare verlichting. Lokale duurzame energieopwekking (onderdeel van het thema Gebouwde Omgeving) vraagt om slimme energienetten (Smart Grids). Ook hierbij is ICT onmisbaar. De Routekaart ICT 2030 van Nederland ICT, die in juni 2012 aan het Ministerie van Economische Zaken is aangeboden, biedt een concrete onderbouwing met cijfers en initiatieven.

MJA3

De ICT-sector zelf is energie-intensief. Duurzaamheid is dan ook één van de speerpunten. Daarom is de sector in 2008 toegetreden tot de MeerJarenAfspraken energie-efficiëntie (MJA3) met de overheid. Ruim 30 bedrijven – goed voor ruim 80% van het energieverbruik in de ICT-sector – doen mee aan de MJA3.

In de MJA3 is voor alle sectoren een energie-efficiencyverbetering van 2% per jaar tot 2030 overeengekomen, in totaal 30%. Na drie jaar ligt de ICT-sector ruim voor op deze doelstelling, zowel op het gebied van eigen besparingen als door maatregelen in de keten. Recent hebben de bedrijven de nieuwe energie-efficiencyplannen voor de periode 2013-2016 ingeleverd.

In het kader van de duurzaamheidsinspanningen van de ICT-sector werd in 2011 ook ruim 18 miljoen kilo ICT-afval ingezameld.

 

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd