20 oktober 2015

Nederland ICT tevreden over uitstel nieuwe zzp-wet

REGELGEVING

In zijn brief aan de Eerste Kamer geeft de staatssecretaris aan dat “de onduidelijkheid nog te groot is om de consequenties van afschaffing van de VAR compleet te overzien”. Marktpartijen krijgen tot 1 januari 2017 om het beoogde systeem van vooraf goedgekeurde contracten te implementeren.

Met name in de ICT-sector bestaat een grote flexibele schil, die nodig is om in te kunnen springen op de snel veranderende ICT-vragen. De rechtszekerheid die de VAR biedt voor opdrachtgevers heeft sterk bijgedragen aan het goed functioneren van de flexibele schil in de ICT-sector. Nederland ICT waarschuwt dat de afschaffing van de VAR mogelijk een rem zet op de inhuur van zelfstandigen in de ICT. In ieder geval is er nu meer tijd om de invoering van het nieuwe systeem zorgvuldiger te laten verlopen. Het geeft zowel de belastingdienst als de markt de tijd om de overstap te maken naar het systeem van goedgekeurde contracten.

De komende maanden zal Nederland ICT de gesprekken met de Belastingdienst voortzetten. Dan zal moeten blijken of de invoering van goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten een werkbaar alternatief biedt voor de huidige VAR. Uitgangspunten moeten daarbij zijn rechtszekerheid voor de opdrachtgever en de zelfstandige, maar ook praktische werkbaarheid. De verlenging van de implementatietermijn tot 1 januari 2017 beschouwt Nederland ICT als een constructief gebaar van staatssecretaris Wiebes.

Nederland ICT benadrukt dat het wetsvoorstel de structurele vragen die leven rondom de toekomstige inrichting van de arbeidsmarkt niet oplost. Er moet een fundamentele herbezinning plaatsvinden op de positie van de zzp’er en de werknemer, die veel verder gaat dan louter en alleen de met deze wet beoogde fiscale aanpassing. We moeten werken aan een arbeidsmarkt die optimaal is afgestemd op de digitale economie van morgen. Het is hoog tijd dat deze discussie nu gevoerd wordt. Nederland ICT roept het kabinet op deze belangrijke hervorming van de arbeidsmarkt niet door te schuiven naar een volgend kabinet.