31 januari 2013

Nederland ICT steunt pleidooi KNAW voor vernieuwing informaticaonderwijs havo en vwo

Achter op de behoeften van vandaag

Digitale geletterdheid is net zo belangrijk als taal en rekenen. Onvoldoende computerkennis en -vaardigheden van werknemers kosten de Nederlandse economie jaarlijks 19 miljard euro, zo bleek uit onderzoek van de Universiteit Twente. Toch is informatiekunde geen verplicht vak meer in de onderbouw. Bovendien is het keuzevak ‘Informatica’ sinds 1995 inhoudelijk gezien amper aangepast en loopt het vak dus jaren achter op de behoeften van vandaag.

ICT toepassen bij andere vakken

Nederland ICT steunt daarom het advies aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de door de KNAW voorgestelde onderwijsvernieuwingen over te nemen. Naast het invoeren van een nieuw vak en het vernieuwen van het informaticacurriculum, betekent dit ook het toepassen van ICT in andere schoolvakken en het opleiden van docenten die de juiste vaardigheden hebben om modern informaticaonderwijs te geven. Alleen op deze manier kan de Nederlandse kenniseconomie haar concurrentiepositie behouden en versterken.

Nadere informatie

In juni 2012 gaf Nederland ICT al een soortgelijk advies. Het KNAW-rapport ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs – vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw’ kunt u teruglezen op deze pagina (klik op link).