19 november 2015

Nederland ICT: snel werk maken van Human Capital Agenda

ARBEIDSMARKT

Knelpunten op de ICT-arbeidsmarkt vormen een rem op de groei van de digitale economie. Nederland ICT verwelkomt daarom de Human Capital Agenda ICT-Innovatie die door René Penning de Vries van Team ICT is gepresenteerd op het ECP Congres. De HCA heeft als doel het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod en het stimuleren van leven lang leren. Nederland ICT onderschrijft het initiatief en maakt werk van een aantal HCA-actielijnen.

Nederland ICT benadrukt het belang van tempo bij de uitvoering van het actieprogramma. De groei van de digitale economie maakt dat noodzakelijk. Nederland ICT is zelf betrokken bij de uitvoering van diverse activiteiten. Via het reeds bestaande programma Geef IT Door worden gastlessen gegeven over cybersecurity en worden programmeerlessen gegeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er wordt onderzoek gedaan naar de ICT-arbeidsmarkt in opdracht van Nederland ICT, CIO Platform Nederland, CA-ICT. Nederland ICT zet zich in om publiek-private samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken, zoals Centres of Expertise (HBO) en Centra voor Innovatief Vakmanschap (MBO). Ook dragen ICT-bedrijven bij aan ICT-studiebeurzen voor excellente studenten. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor ICT-bedrijven bij het creëren van meer en betere stageplekken.

Ook bij het stimuleren van leven lang leren is een rol weggelegd voor ICT-bedrijven. In samenwerking met het onderwijs zal gericht gewerkt worden aan het aanbod van deeltijdonderwijs. Verder zullen er sessies worden georganiseerd om leven lang leren hoog op de agenda te krijgen binnen bedrijven, in het bijzonder in het kader van hun HRM/HRD beleid.

Download hier de Human Capital Agenda ICT-Innovatie

Download hier de infographic.