8 april 2014

Nederland ICT: snel duidelijkheid nodig over bewaarplicht

Nederlandse bewaarplicht

De Nederlandse bewaarplicht is ontstaan uit Europese regelgeving. Onder deze bewaarplicht moeten Nederlandse telecom- en internetproviders gegevens over telefoongesprekken en sms-berichten twaalf maanden bewaren. Internetgegevens, zoals IP-adressen, moeten zes maanden bewaard worden. De inhoud van de communicatie wordt niet opgeslagen. Deze metadata kunnen door opsporingsdiensten bij de providers worden opgevraagd in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

Snel duidelijkheid

Nu er een streep is gezet door de Europese bewaarplicht, vervalt de basis waarop lidstaten hun bewaarplicht hebben ingevoerd. In Nederland is deze geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet. Nederland ICT roept het kabinet op om snel duidelijkheid te verschaffen of en in hoeverre de Nederlandse bewaarplicht nog van toepassing is.

In Nederland is het kabinet onlangs al begonnen met de evaluatie van de bewaarplicht. Nederland ICT vindt het bewaren van communicatie-metadata voor de opsporing van ernstige criminaliteit een zwaar middel met aanzienlijke impact op de privacy van burgers. Nederland ICT verwacht daarom ook dat de Nederlandse overheid de uitspraak van het Europese Hof meeweegt in haar evaluatie of opsporingsbelangen opwegen tegen de impact die de bewaarplicht op de privacy heeft.