13 november 2013

Nederland ICT: Sectorplan ICT snel uitvoeren

ARBEIDSMARKT

Beter functionerende arbeidsmarkt

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat sociale partners een sectorplan kunnen indienen met als doel vermindering van de werkloosheid op de korte termijn. Het sectorplan, voor de periode 2014 – 2015, levert tevens een bijdrage aan een beter functionerende arbeidsmarkt. De ICT-sector heeft nu al te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Binnen afzienbare tijd worden tekorten op de arbeidsmarkt voorzien van 4.000 tot 7.000 professionals. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Nederland ICT spreekt van een urgente situatie.

Mogelijkheden voor bedrijven en werknemers

De brancheorganisatie is blij met de mogelijkheden die het sectorplan biedt voor bedrijven en werknemers. Voorzitter Bart Hogendoorn: “De ontwikkelingen in de ICT-sector gaan razendsnel. Er wordt nu kennis gevraagd die in de opleidingen van slechts een paar jaar terug niet aan bod kwam. Daar kan nu wat aan worden gedaan.” Ook Louis Spaninks, directeur CA-ICT is enthousiast. “Het CA-ICT is er van overtuigd dat deze investering bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van ICT, voor zowel producenten als gebruikers. Hiermee kunnen de voorspelde tekorten aan ICT-professionals worden beperkt. Dat is niet alleen in het belang van de sector, maar van de Nederlandse economie als geheel.”