9 april 2014

Nederland ICT: Sectorplan ICT komt als geroepen

ARBEIDSMARKT

Het sectorplan is namens de sociale partners ingediend door het CA-ICT, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de ICT sector. Voor het plan is € 9,4 miljoen beschikbaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ruim € 4,7 miljoen beschikbaar voor de uitvoering. De sector investeert zelf ook ruim € 4,7 miljoen. Nederland ICT voorzitter Bart Hogendoorn: “De ontwikkelingen in onze sector gaan razendsnel. Er is daardoor veel vraag naar kennis die werknemers in hun opleiding niet mee hebben kunnen krijgen. Daar gaan we nu wat aan doen. De knelpunten op de arbeidsmarkt vormen een urgent probleem voor de sector.”  Louis Spaninks, directeur CA-ICT is blij dat er nu actie wordt genomen: “We kunnen nu gericht investeren in versterking van de sector. Dat is in het belang van de gehele Nederlandse economie. Als we niets doen aan die knelpunten gaat dat ten koste van de groei en werkgelegenheid.”

Sectorplan ICT in hoofdlijnen

Banen
1. Het realiseren van 500 extra leer werkbanen op MBO niveau;
2. Het realiseren van 200 aanvullende modules, naast de reguliere opleiding op MBO of HBO niveau, met garantie op een arbeidscontract (ICT Value Pack).

Van werk naar werk en duurzame inzetbaarheid lange termijn
3. Begeleiding van werk naar werk van 200 werknemers binnen de ICT sector, door bemiddeling en scholing;
4. Loopbaanbegeleiding van 300 werknemers in de ICT

(Om)scholing/Duurzame inzetbaarheid lange termijn
5. Het stimuleren van algemene scholing van 2.500 werknemers in de ICT

Innovatie
6. Het ontwikkelen van een scholings- en ontwikkelingsplatform voor de ICT professional

De voorbereiding van de uitvoering vindt plaats in de maanden april en mei, in juni zal de uitvoering starten. De ondertekenaars van het sectorplan zijn: Nederland ICT, CIO-Platform, VOI, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie.