4 december 2015

Nederland ICT roept Kamer op SURF-amendement te steunen

De Kamerleden Vos (PvdA) en Verhoeven (D66) hebben een amendement ingediend om geld vrij te maken voor noodzakelijke investeringen door SURF. Dat is nodig omdat het kabinet bezuinigt op eerder gedane toezeggingen. Nederland ICT roept de Kamer daarom op dit amendement te steunen en het voortbestaan van SURF op structurele wijze te borgen in de begrotingen van de ministeries van OCW en EZ.

Dankzij SURF beschikken studenten, docenten en onderzoekers in Nederland over de best mogelijke ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. De digitale infrastructuur, die door private partijen in Nederland wordt gefinancierd, heeft rechtstreeks baat bij de hoogwaardige kennis van SURF. De Kamer heeft recent het kabinet gevraagd om de digitale infrastructuur te erkennen als derde mainport. Gelet op de cruciale rol van SURF, is in de ogen van Nederland ICT het waar maken van eerder toegezegde financiering dan ook niet meer dan logisch. Bovendien profiteren ook de topsectoren direct van de hoogwaardige kennisinfrastructuur van SURF.