15 oktober 2014

Nederland ICT positief over aanbevelingen Commissie Elias

De Tijdelijke Commissie ICT heeft een helder en ambitieus rapport geschreven. Met dit rapport zet de Commissie het onderwerp ICT heel nadrukkelijk op de agenda van politiek en overheid. Nederland ICT hoopt dat de aanbevelingen van de Commissie snel zullen worden overgenomen. Geslaagde ICT-projecten zijn in het belang van zowel overheid als leveranciers. Dergelijke projecten dragen bij aan het vertrouwen in ICT bij zowel burger als bedrijven. Dat vertrouwen is noodzakelijk voor de snelle ontwikkeling van Nederland als digitale economie.  De digitale overheid vormt daar een belangrijk onderdeel van.

De Commissie Elias bepleit een organisatie- en cultuurverandering binnen de overheid met het oog op een betere toepassing van ICT. De argumenten en aanbevelingen in het rapport komen overtuigend over. Nederland ICT is met name blij met de aanbevelingen die gericht zijn op de aanbestedingen van ICT. Nederland ICT bepleit al langer dat de overheid meer moet overleggen met de markt, bijvoorbeeld in de vorm van marktconsultaties, haalbaarheidstoetsen en concurrentiegerichte dialoog. De Commissie stelt nu zelfs voor om dit als verplichting op te nemen. Hetzelfde geldt voor de verplichting om functioneel aan te besteden. De Commissie stelt terecht dat de overheid leveranciers zelden de kans geeft om met ideeën of oplossingen te komen. Nederland ICT onderschrijft de invoering van een gedragscode voor ICT –leveranciers, die, zoals de Commissie bepleit, aansluit bij de bestaande gedragscode ‘ goed aanbesteden’ van Nederland ICT. Nederland ICT gaat de eigen gedragscode in lijn brengen met de aanbevelingen van de Commissie.

Nederland ICT zal het rapport goed bestuderen en in overleg met de overheid kijken waar de leveranciers kunnen bijdragen aan betere ICT bij de overheid. Nu al wordt er in het kader van het samenwerkingsprogramma van Rijksoverheid en ICT-bedrijven op tal van gebieden resultaten geboekt. Voorbeelden daarvan zijn de masterclasses en nu nog vrijwillige haalbaarheidstoetsen, waarvan binnenkort de vijfentwintigste plaatsvindt.