24 maart 2014

Nederland ICT pleit voor zorgvuldigere voorbereiding aanbestedingen

In het kader van goed opdrachtgeverschap kan al in het voortraject van aanbestedingen het bedrijfsleven gehoord worden, bijvoorbeeld via een ICT Haalbaarheidstoets. Dat voorkomt verlies van tijd en dus geld, zowel bij opdrachtgevers als ICT-bedrijven. Nederland ICT zal dit punt aankaarten in het regulier overleg met het ministerie van BZK dat plaatsvindt in het kader van de iDialoog.