2 oktober 2015

Nederland ICT: Platform Onderwijs2032 kiest terecht voor computational thinking

ONDERWIJS

Het Platform onderkent volgens Nederland ICT volledig terecht de belangrijke digitale ontwikkeling die zich momenteel voltrekt. Het onderwijs zal daar wat betreft Nederland ICT zo snel mogelijk op moeten inspelen.

Het Platform stelt voor om digitale vaardigheid als vast onderdeel in het lesprogramma op te nemen. Het gaat daarbij om mediawijsheid, het vinden, verwerken en creëren van digitale informatie, alsmede om computational thinking.
Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT: “Dit advies kan een doorbraak betekenen. Computational thinking is nu nog het ondergeschoven kind in het onderwijs.” Nederland ICT is van mening dat basiskennis programmeren noodzakelijk is voor het ontwikkelen van computational thinking bij jongeren, en pleit dan ook voor het opnemen van ‘coding’ in het curriculum. Nederland ICT is blij dat het platform afstand neemt van het vrijblijvende karakter dat digitale vaardigheid vooral computational thinking nu heeft binnen het onderwijs. Er zijn wel al scholen die hieraan aandacht besteden, maar het is zeker geen gemeengoed. Lotte de Bruijn: “Ik kijk uit naar het eindrapport van het Platform en ga ervan uit dat Sander Dekker de aanbevelingen snel omzet in beleid. Dat is een voorwaarde om de digitale economie tot volle bloei te laten komen.”