22 februari 2018

Nederland ICT organiseert ICT Markttoets vervanging CRM Kamer van Koophandel

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Op 22 maart 2018 organiseert Nederland ICT voor de Kamer van Koophandel een ICT Markttoets over de vervanging van haar klantrelatiesysteem (CRM). De ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die diensten en producten op dat terrein leveren.

Aanleiding

De Kamer voor Koophandel (KvK) is voor ondernemers een logische plek om in contact te treden met de overheid. Dat kan gaan om verplichte zaken als registratie, maar ook om advies bij thema’s die ondernemers elke dag bezighouden. De dienstverlening van de KvK is de laatste jaren volledig toegespitst op wat ondernemers nodig hebben. Gemiddeld heeft de KvK jaarlijks 25 miljoen keer contact met ondernemers. Het contact met de KvK verloopt in de meest gevallen online. Daarnaast voert het callcenter ongeveer 1 miljoen gesprekken per jaar en kunnen ondernemers fysiek terecht op 19 kantoren en de regionale KvK Ondernemers-pleinen.

Deze klantcontacten worden nu bijgehouden en ondersteund met een CRM-systeem, Sage, en een aantal losse applicaties. Vanwege het aflopen van de overeenkomst is de KvK verplicht de overeenkomst voor een CRM opnieuw aan te besteden. In december 2019 moet het nieuwe systeem geïmplementeerd zijn. Als voorbereiding op dit project is een CRM-strategie geformuleerd en worden bestaande processen in kaart gebracht. De CRM-strategie richt zich op het ondersteunen van alle klantprocessen en verbeteren van de informatie over en voor de klant.

Marktconsultatie

De KvK wil via een marktconsultatie een aantal vragen aan de markt voorleggen om beter zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden bij de uitvoering van deze CRM-strategie en het voornemen voor de aanbesteding. Om de markt te consulteren, organiseert Nederland ICT dan ook namens de KvK op 22 maart 2018 een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets legt de KvK een aantal open vragen voor aan de markt.

Bekijk hier de volledige uitnodiging met de vragen aan de markt en de voorwaarden voor deelname.

Datum en locatie

De ICT Markttoets vindt plaats op 22 maart 2018 van 13.00 tot 17.00 uur op een locatie in het centrum van Utrecht in de buurt van de KvK. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. Vanaf 12.30 uur is er een inloop met koffie en een broodje.

Aanmelden

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met vrijdag 9 maart via e-mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep, worden terzijde gelegd.

Bij vragen, of als je overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer, dan kun je contact opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT via e-mail of telefonisch: 0348 – 49 36 36.