12 september 2017

Nederland ICT organiseert ICT Markttoets vernieuwing Carrière Sites Overheid

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites van de Overheid.

Aanleiding

Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheert de Carrière Sites van de Overheid door middel van een platform. Dit platform is door de jaren heen uitgegroeid tot een verzameling van websites en applicaties die de rijksbrede werving (waaronder arbeidsmarktcommunicatie) en loopbaanontwikkeling van rijksmedewerkers ondersteunt.

Het CSO-platform is door een verouderde technologie slecht te beheren en niet toekomstgeschikt. Dit maakt het noodzakelijk om het platform te vernieuwen. Er is een aanbesteding uitgeschreven voor de verwerving van een rijksbrede Werving- en Selectietooling. Dit project heeft invloed op de scope van de vernieuwing van het CSO, omdat een deel van de Backofficesystemen van het huidige CSO-platform straks onderdeel uitmaakt van de toekomstige Werving- en Selectietooling.

Marktconsultatie

Via een marktconsultatie wil het EC O&P marktpartijen, ten behoeve van de vernieuwing van het CSO-platform, een aantal open vragen voorleggen. Doel van deze marktconsultatie is om meer informatie te krijgen over en zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden, passend binnen de ambitie van het Rijk. De resultaten van deze ICT Markttoets kunnen verder richting geven aan de verwervingsstrategie van het CSO.

Doelgroep

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die standaardoplossingen aanbieden op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, multi-channel contentmanagement en loopbaanontwikkeling.

De deelnemende medewerker van een marktpartij heeft zicht op en/of de verantwoordelijkheid over de investeringen en (door)ontwikkelingen van de betrokken software. De deelnemende medewerker heeft de functie van Solution Architect, Manager Business Development, Manager Strategie, Manager Productmanagement of is als Projectmanager verantwoordelijk voor implementatie van de standaardoplossing. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuivere commerciële rol.

Vragen

Tijdens de ICT Markttoets wordt een aantal open vragen aan de markt voorgelegd.

Bekijk hier de volledige uitnodiging met de vragen aan de markt en de voorwaarden voor deelname.

Datum en locatie

De ICT Markttoets vindt plaats op donderdag 5 oktober 2017 van 13.00 tot 17.00 uur op een locatie in Den Haag. Tijdens een workshop komen de vragen op interactieve wijze aan de orde. Vanaf 12.30 uur is er een inloop met koffie en een broodje.

Aanmelden

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met donderdag 28 september einde dag via e-mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.

Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop daadwerkelijk namens uw organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep, worden terzijde gelegd.

Bij vragen, of als u overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer dan kunt u contact opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.