23 mei 2017

Nederland ICT organiseert ICT Markttoets Afsprakenstelsel MedMij

ICT MARKTTOETS, DIGITALE OVERHEID

Op woensdag 14 juni 2017 organiseert Nederland ICT voor de Patiëntenfederatie Nederland een ICT Markttoets over het Afsprakenstelsel MedMij.

Aanleiding

MedMij, een initiatief van de Patiëntenfederatie, het ministerie van VWS en NICTIZ, heeft tot doel een afsprakenstelsel te bieden op basis waarvan in 2020 personen op een betrouwbare manier hun eigen gezondheidsgegevens kunnen inzien en delen via diverse persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het Afsprakenstelsel MedMij maakt het mogelijk dat deze persoonlijke gezondheidsomgevingen gegevens uit kunnen wisselen met (zorg)organisaties. MedMij toetst of de deelnemende leveranciers voldoen aan het afsprakenstelsel. Daarmee ontstaat een voor personen en zorgorganisaties betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. Op dit moment is een beschrijving van het afsprakenstelsel in concept gereed. Via een marktconsultatie wil de Patiëntenfederatie in een vroeg stadium van ontwikkeling nagaan of dit afsprakenstelsel werkbaar is voor mogelijk betrokken marktpartijen. Om de markt te consulteren zet het Rijk de ICT Markttoets in, dit in afspraak met en onder verantwoordelijkheid van Nederland ICT. Ten behoeve van deze marktconsultatie organiseert Nederland ICT in samenwerking met OIZ op woensdag 14 juni 2017 een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets wil MedMij een aantal open vragen aan de markt voorleggen.

Meer informatie over het Afsprakenstelsel MedMij vind je hier, net als de begrippenlijst en het juridisch kader, die in concept zijn beschreven.

Doelgroep

Deze ICT Markttoets richt zich op zowel grote als kleinere organisaties die zich als partij of onderaannemer (gaan) toeleggen op persoonlijke gezondheidsomgevingen, professionele registratiesystemen, of integratiesoftware. De deelnemende functionaris heeft én een inhoudelijke kijk op (door)ontwikkelingen van de beschreven producten en diensten én besluit of adviseert in zijn of haar organisatie over investeringen in deze markt. Hij of zij kan daardoor namens de organisatie spreken over de investeringen en (door)ontwikkelingen van persoonlijke gezondheids-omgevingen, professionele registratiesystemen of integratiesoftware in de zorgketen. De deelnemende functionaris heeft bijvoorbeeld de functie van directeur of manager in Business Development, Innovatie, Productmanagement en Techniek. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuiver commerciële rol.

Vragen

De ICT Markttoets bespreekt de vraag van de Patiëntenfederatie in de vorm van een interactieve workshop aan de hand van een aantal hoofdvragen.

Bekijk hier de volledige uitnodiging met de vragen aan de markt en de voorwaarden voor deelname.

Aanmelden

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met 2 juni 2017 12.00 uur via e-mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.
Bij aanmelding het verzoek om de naam en functie te vermelden van degene die de workshop daadwerkelijk namens de organisatie bijwoont. Aanmeldingen waarbij deze naam en functie niet worden genoemd, of waarbij de functie niet lijkt te corresponderen met de doelgroep worden terzijde gelegd. Bij vragen, of als je overleg wilt voeren over een workshopdeelnemer dan kun je contact opnemen met projectleider Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd