31 mei 2016

Nederland ICT organiseert ICT Haalbaarheidstoets E-Werken UWV

ICT MARKTTOETS, DIGITALE OVERHEID

Het programma E-Werken van UWV heeft tot doel door middel van het herontwerpen en verder automatiseren van de bedrijfsprocessen voor onder andere de Werkloosheidswet (WW) en Arbeidsongeschiktheidswet (AW) belangrijke besparingen te realiseren. Op basis van vooronderzoeken heeft UWV geconstateerd dat zij ICT-middelen met functionaliteit voor business rule management en voor operationele procesbesturing en casemanagement wil verwerven. UWV wil nu graag feedback van de markt op de mogelijke oplossingsrichtingen, voordat zij haar keuzen definitief maakt en een aanbesteding start.

De ICT Haalbaarheidstoets bespreekt de vraag van het UWV in de vorm van een interactieve workshop aan de hand van drie hoofdvragen. Per hoofdvraag is het programma E-Werken in het bijzonder geïnteresseerd in feedback over een aantal onderwerpen.

In bijgevoegde uitnodiging worden de achtergrond van de aanbesteding en de bijbehorende hoofdvragen nader toegelicht.

Deze ICT Haalbaarheidstoets richt zich op partijen die de standaardsoftware voor business rule management en procesbesturing/casemanagement kunnen leveren en/of ervaring hebben met het installeren en het toepassen ervan in bedrijfsprocessen.

Uitnodiging ICT Haalbaarheidstoets UWV E-Werken (pdf)

Oplegnotitie ICT Middelen voor BRM en OPB & CM t.b.v. de ICT Haalbaarheidstoets (pdf)

Aanmelden

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met dinsdag 14 juni 11:00 uur via e-mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.