13 februari 2017

Nederland ICT organiseert ICT Haalbaarheidstoets voor Koninklijke Marechaussee

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Op dinsdag 7 maart 2017 organiseert Nederland ICT voor de Koninklijke Marechaussee een ICT Haalbaarheidstoets over de te verwerven Basisvoorziening BV KMar.

Aanleiding

In de Basisvoorziening registreert de KMar haar operationele activiteiten en gebeurtenissen. Het project BV KMar heeft tot doel de event-, feit-, zaak- en incidentregistraties die de KMar gebruikt bij de uitvoering van haar wettelijke taken te moderniseren en de operationele medewerkers te ondersteunen in hun werkopdrachten. Deze registraties richten zich op de bouwstenen Opsporing, Handhaving en Toezicht. In de eerste fase is het de bedoeling dat door deze modernisering vijf legacy operationele kernsystemen uitgefaseerd kunnen worden.

Het voornemen is dit jaar te starten met de verwerving van de BV KMar en deze daarna stapsgewijs verder te realiseren en implementeren in samenhang met de ontwikkeling van de organisatie en de resultaten van het programma IGO (Informatie Gestuurd Optreden). De KMar baseert de Basisvoorziening bij voorkeur op een COTS (Commercial Off-The-Shelf) software product en wil zich bij de implementatie door de Markt laten ondersteunen.

De in hoofdlijnen gewenste functionaliteit, evenals de wijze waarop deze stap voor stap binnen de randvoorwaarden van Defensie zal worden gerealiseerd, worden in dit document weergegeven. De KMar vraagt de Markt inbreng om deze gevraagde functionaliteit te vertalen naar voor de Markt herkenbare en bruikbare “modules”, die de basis kunnen vormen voor de verwerving van COTS software producten. Nederland ICT organiseert daartoe een ICT Haalbaarheidstoets.

Doelgroep

Deze ICT Haalbaarheidstoets richt zich op partijen die producten en implementatie- en beheerdiensten leveren van standaardproducten of maatwerkproducten t.b.v. event-/feit-/zaak- en incidentregistraties voor de vernieuwing van de BV KMAR. De KMar denkt aan leveranciers met producten en/of diensten m.b.t. datamanagement, ERP, Case Management, Procesbesturing, Business Rule Management, Dynamic Case Management en/of Operational Decision Management. De deelnemende functionaris heeft de functie van Lead/Enterprise architect, Inhoudelijk/Technisch Productmanager, Lead ontwikkelaar of Technisch projectleider (met 10-20 ervaringsjaren op dit vlak). Voor deze ICT Haalbaarheidstoets is Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuivere commerciële rol.

Vragen

De ICT Haalbaarheidstoets bespreekt de vraag van de Koninklijke Marechaussee in de vorm van een interactieve workshop aan de hand van drie hoofdvragen.

Bekijk hier de volledige uitnodiging met de vragen aan de Markt en de voorwaarden voor deelname.

Aanmelden

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met woensdag 22 februari 2017 12.00 uur via e-mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT.