12 december 2012

Nederland ICT onderzoekt bijdrage telecom aan economische groei

Innovatie in andere sectoren

In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Nederland ICT, worden twee verklaringen gegeven voor de economische impact van telecom (onder meer vaste & mobiele telecom en internet). Ten eerste hebben de investeringen in de telecomsector zelf een positief effect op de economie. Vijf van de eerder genoemde 25 procent is een directe bijdrage door de investeringen die de sector doet, met name in de eigen infrastructuur. Tussen 2005 en 2010 heeft de sector voor bijna 15 miljard euro geïnvesteerd in de infrastructuur.

Ten tweede zorgt telecommunicatie voor innovatie in andere sectoren. Twintig van de 25 procent economische groei wordt gerealiseerd doordat telecom slimmere en efficiëntere manieren van communicatie en informatie-uitwisseling mogelijk maakt. Deze slimmere en efficiëntere manieren van communicatie en informatie-uitwisseling leveren een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van andere sectoren en de economie als geheel.

Zo worden markten transparanter dankzij telecom, komen innovaties sneller tot stand door wereldwijde verbinding tussen onderzoekers en heeft internationale handel een vlucht genomen door betrouwbare verbindingen. Door de hoogwaardige toegang tot internet is in de afgelopen vijftien jaar een digitale economie ontwikkeld, waarin informatie steeds belangrijker is en snelheid van cruciale betekenis.

Donwload hieronder het onderzoek + bijbehorende factsheets:

Samenwerken met overheid

Sylvia Roelofs (algemeen directeur Nederland ICT): “Nederland mag zich gelukkig prijzen met zo’n hoogwaardige telecominfrastructuur. Die vormt de basis voor innovatie in alle sectoren van onze economie. Het zou goed zijn als telecomsector en overheid met elkaar bespreken wat nodig is om internationaal aan de top te blijven en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven wordt versterkt. Zo kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het oplossen van de crisis.”

Waar telecom in de afgelopen 40 jaar een kwart van de economische groei mogelijk heeft gemaakt, kan slim gebruik van telecommunicatie nu bijdragen om sneller uit de economische recessie te komen.

Download hieronder de paper ‘Telecom, een stuwende kracht achter economische groei in Nederland’:

Vitale infrastructuur

Deze cijfers benadrukken bovendien dat telecommunicatie onderdeel is van de vitale infrastructuur van het land. Om die reden werkt de telecomsector continu aan een veilige en betrouwbare infrastructuur en pakt dit waar mogelijk gezamenlijk op.

Voorbeeld van die samenwerking is het eerder aangekondigde meldpunt beveiligingslekken. Op de onderwerpen ‘continuïteit’ en ‘informatieveiligheid’ zal de sector in de eerste plaats gesprekken aangaan met gebruikers en de overheid.

Internationale top

De Nederlandse telecominfrastructuur behoort internationaal gezien tot de absolute top. Zo hebben Nederlanders volgens de Europese Commissie de beste toegang tot telecom en internet van alle Europeanen: vrijwel ieder huishouden en bedrijf heeft toegang tot supersnel breedband internet en mobiel breedband heeft een dekking van 99 procent.

Iedere Nederlander maakt dagelijks bewust of onbewust intensief gebruik van de telecominfrastructuur. Dankzij telecom kunnen we onze sociale contacten op diverse manieren bijhouden, flexibel (thuis) werken en langer thuis wonen wanneer we ouder worden.