6 november 2013

Nederland ICT ondertekent World Economic Forum Principles on Cyber Resilience

CYBERSECURITY

Cyber security is van groot belang voor economie, maatschappij en voor individuele organisaties. Nederland ICT vraagt aandacht voor een groter bewustzijn voor cyber security, bij directieleden van zowel ICT-bedrijven als hun klanten. Op 5 november heeft Bart Hogendoorn, voorzitter Nederland ICT, namens de ICT-sector de World Economic Forum Principles on Cyber Resilience ondertekend. De Principles zijn ook ondertekend door Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, Chris Buijink (voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken) en Jos Buijs (voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

De ondertekening vond plaats na afloop van The Grand Conference in Amsterdam. Deze conferentie stond geheel in het teken van Cyber Resilience en de betekenis ervan voor Smart Cities. Bart Hogendoorn benadrukte bij de ondertekening het grote belang van cyber security met het oog op het succes van de Nederlandse kenniseconomie. De ICT-sector speelt een grote rol bij het veilig en gebruiksvriendelijk houden van producten en diensten. Aanbieders hebben ook een rol om klanten en gebruikers te helpen bij het invullen van de verantwoordelijkheid die zij ook zelf hebben.

Ondertekenaars van de WEF Principles zetten zich in om een solide en robuust cyber risk management programma vorm te geven. Een heldere toedeling van verantwoordelijkheden en afspraken over de beoordeling en monitoren van risico’s hoort daar bij. Belangrijk is het principe van ‘goed voorbeeld doet volgen’. Het gaat daarbij vooral om het naleven van interne gedragscodes. Deze kunnen dienen om de digitale veiligheid van andere organisaties te verbeteren.

Meer informatie over de World Economic Forum Principles on Cyber Resilience vindt u in de publicatie Partnering for Cyber Resilience.