26 mei 2015

Nederland ICT ondertekent CodePact

Op alle Nederlandse scholen moeten leerlingen les krijgen in coderen. Met die ambitie lanceerde Neelie Kroes van StartupDelta het programma CodePact op 21 mei 2015. Met het CodePact zet het bedrijfsleven zich in voor coderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Nederland ICT steunt het initatief en heeft het CodePact ondertekend.

Door bij kinderen vroegtijdig vaardigheid voor coderen te ontwikkelen, wordt een kweekvijver voor toekomstig talent gecreëerd. Bovendien is het noodzakelijk dat Nederland haar concurrentiepositie verstevigt, omdat bij de diverse buurlanden coderen inmiddels al een vaste plek heeft binnen het onderwijs.

Om te zorgen dat ieder kind die digitale vaardigheden krijgt, zijn er acties afgesproken die het bedrijfsleven samen met het onderwijs oppakt. De voornaamste inzet is om alle kinderen de kans te geven te leren coderen, alsmede kinderen te leren om techniek te begrijpen.

In de zomermaanden wordt het CodePact verder uitgebouwd met nieuwe partners en een concreet actieplan. Bij de start van de Codeweek op 10 oktober 2015 wordt het actieplan gepresenteerd. In 2016 zal CodePact aansluiten op het TechniekPact.

CodePact is ondertekend door 15 partijen waaronder Google, IBM, Microsoft, en Oracle.