28 oktober 2013

Nederland ICT: nieuwe cyber security strategie vraagt grotere investering

CYBERSECURITY

De vandaag gepresenteerde Nationale Cyber Security Strategie 2 benadrukt het grote belang van digitale veiligheid voor Nederland. Nederland ICT is tevreden dat veel aandachtspunten van de ICT-branche opgenomen zijn in de strategie. Zo is er aandacht voor de risico’s in vitale sectoren en bij de overheid. Deze worden inzichtelijk gemaakt en aangepakt. Ook wordt de aanpak van cybercrime sterk gericht op internationaal samenwerken. Nederland ICT betwijfelt of er voldoende middelen zijn om ambities waar te maken en roept vanwege de grote belangen op tot een discussie hierover.

Cyber security is blijvend thema

Cyberspionage staat volop in de aandacht. Het laat zien dat burgers, bedrijven en overheden ongemerkt slachtoffer kunnen worden van spionage. Ook hackers hebben nog altijd eenvoudig toegang tot computers. De aandacht is vergroot, maar nog altijd onvoldoende. Nieuwe ontwikkelingen vragen om andere manieren van beveiligen, veel meer gericht op het beveiligen van data en het monitoren van netwerken om te zien of er sprake is van ongewenste datastromen. Technologie staat aan de basis hiervan. ICT-bedrijven werken wereldwijd aan nieuwe concepten om netwerken weerbaarder te maken en om de mens als zwakste schakel sterker te maken met behulp van slimme technologie. In de uitwerking van de cyber security strategie is samenwerking met ICT-bedrijfsleven dan ook van groot belang.

Sleutel ligt in internationale samenwerking

Nederland ICT is blij met de internationale insteek van de nieuwe strategie. Volgens Nederland ICT ligt de oplossing voor de ontwikkeling van cyber security standaarden en het delen van best practices in internationale samenwerking. Ook de aanpak van cybercriminaliteit is alleen effectief als er internationale spelregels zijn over het achterhalen van de daders, het veilig stellen van bewijsmateriaal en het vervolgen van cybercriminelen. Tegelijk ziet Nederland ICT ook een roep om meer zekerheid, bijvoorbeeld over de veiligheid van hardware en software en van clouddiensten. ICT-bedrijven werken continu aan het verbeteren van producten en diensten om deze te beschermen tegen de nieuwste dreigingen van cybercriminelen. Veiligheid van ICT vraagt aan de ene kant om meer transparantie over  beveiliging en aan de andere kant om duidelijkheid welke eisen aan het niveau van beveiliging worden gesteld. Wat Nederland ICT betreft ligt de sleutel in internationale samenwerking.

Investeren noodzakelijk

Cyber security vraagt investering van burgers, bedrijven en overheden. Beter inzicht in de cyberrisico’s zal overheden en vitale bedrijven dwingen te investeren in digitale beveiliging om risico’s te verkleinen. Het is onontkoombaar dat de overheid investeert in innovatieve beveiligingsconcepten: innovaties van zowel grote als MKB-bedrijven verdienen ondersteuning door de overheid. Daar ontbreekt het nog aan in de nieuwe strategie. Het kabinet stelt geen extra geld beschikbaar voor de uitvoering van de Nationale Cyber Security Strategie. Nederland ICT betwijfelt of de middelen voldoende zijn om de ambities van het kabinet te realiseren en roept op tot een discussie hierover.