21 oktober 2014

Nederland ICT: Meer aandacht voor integriteitsregels

Deze boodschap heeft Bart Hogendoorn, voorzitter van Nederland ICT, uitgesproken in een overleg over het thema integriteit met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Aanleiding voor het overleg waren berichten in de media over mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen van ICT bij de overheid. Namens het kabinet heeft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer aanvullende maatregelen aangekondigd rond integriteit. Zo heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een oproep geplaatst om mededingingsproblemen bij overheidsaanbestedingen bij haar te melden en heeft minister Blok de ICT-sector opgeroepen het thema integriteit te agenderen. In het overleg met de minister is commitment uitgesproken op deze punten en is toegezegd om werk te maken van een beter begrip van gewenst en ongewenst gedrag.

Voorstellen voor verbetering van de kennis over integriteit en mededinging

Nederland ICT heeft een gedragscode die de leden onderschrijven. Daarnaast is een goede uitvoering een taak van de bedrijven zelf. Als brancheorganisatie zal Nederland ICT ondersteuning bieden om de kennis over deze onderwerpen bij de aangesloten bedrijven te verhogen.

Concreet stelt Nederland ICT voor een aantal stappen te ondernemen, als voortzetting en intensivering van bestaand beleid:

  • Binnen het huidige samenwerkingsprogramma met de overheid, de iDialoog, komt integriteit als vast onderdeel terug in het programma.
  • De gedragscode van Nederland ICT wordt verder ge-update en beter uitgedragen.
  • Nederland ICT gaat in gesprek met experts van integriteitsbevordering binnen de publieke sector zoals Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).
  • Het stimuleren bij bedrijven van het onder de aandacht brengen van hun interne klokkenluidersregeling.
  • De integriteitsregels van de overheid onder de aandacht brengen bij onze leden, waarbij zij in hun handelen niets zullen doen om deze regels bij de overheid in gevaar te brengen.
  • Meer in het algemeen blijven werken aan meer kennis en transparantie bij aanbestedingen, betere informatiedeling en meer innovatie bij de overheid.