3 oktober 2013

Nederland ICT inventariseert samenwerking ICT-bedrijven en universiteiten

ONDERWIJS

Het cluster Chemische & Exacte Wetenschappen van de NWO voert het bureau voor de ICT Roadmap van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie HTSM (TKI HTSM). Tot november 2013 mag het TKI HTSM samenwerkingsprojecten van minstens één onderneming met minstens één onderzoeksorganisatie aanmelden bij het ministerie van EZ. Per project ontvangt het TKI HTSM een toeslag, waarmee nieuwe publiek private onderzoeksprojecten of innovatieactiviteiten gefinancierd kunnen worden. Hoe meer zicht er dus is op samenwerking, hoe meer geld er voor dergelijke projecten beschikbaar komt.

Wanneer uw bedrijf samenwerkt met een onderzoeksinstelling, dan vraagt Nederland ICT u voor 13 oktober 2013 contact op te nemen met Dirk van Roode via e-mail of 0348- 493 835.