14 mei 2013

Nederland ICT: intensievere samenwerking tussen Rijksoverheid en markt

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

ICT Haalbaarheidstoets en convenant

Nederland ICT is van mening dat de genoemde overschrijdingen aangepakt kunnen worden door meer en intensiever samen te werken met de markt. De samenwerking tussen Nederland ICT en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zou voor andere departementen nog meer een voorbeeld moeten zijn. Ook het vaker inzetten van de ICT Haalbaarheidstoets voorafgaand aan een aanbesteding kan een verbetering realiseren.

De ICT Haalbaarheidstoets is onderdeel van het convenant, dat Nederland ICT heeft gesloten met het Rijk. Dit convenant zorgt nu al voor meer onderling vertrouwen, wat weer resulteert in betere ICT-projecten. Maar dit kan nog beter, blijkt uit de Jaarrapportage.

Voorbeelden van samenwerking zijn de gesprekken over consolidatie van datacenters en de verbetering van de relatie. Dit heeft geresulteerd in een Strategische Dialoog over dejuridisering en vormt een terugkomend onderwerp tijdens de CIO Cafés. De samenwerking krijgt ook vorm door gesprekken over de invulling van publiekprivate samenwerking (PPS), inkoop van ICT en de inkoopvoorwaarden van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Meer weten over de ICT Haalbaarheidstoets? Ga hiervoor naar www.haalbaarheidstoets.nl.