17 september 2013

Nederland ICT: haast kabinet vergroot kans op problemen bij ICT-projecten

POLITIEK

Uit de Troonrede en Miljoenennota blijkt dat het kabinet hervormingen en geplande decentralisaties in Jeugdzorg, WMO en AWBZ op korte termijn wil realiseren. Daarbij worden bij voorbaat aanzienlijke bezuinigingen ingeboekt. ICT is onmisbaar om dit mogelijk te maken. Nederland ICT waarschuwt voor een te grote tijdsdruk. Aanbestedingen worden gestart zonder dat de wetgeving gereed is. Hierdoor komt een zorgvuldige voorbereiding in het gedrang en worden deadlines onhaalbaar. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kabinet en Eerste en Tweede Kamer. Op het gebied van innovatie mist Nederland ICT juist de hervormingen die Nederland weer terugbrengen in de top vijf van innovatieve landen. Als hervormingen uitblijven zal Nederland volgens Nederland ICT de komende jaren verder wegzakken.

Nadenken over mogelijkheden en onmogelijkheden van ICT

Nederland ICT onderschrijft de visie dat inzet van ICT en goede informatievoorziening leiden tot grote besparingen en bestuurlijke verbeteringen. Door ICT slim in te zetten bespaart de overheid op uitvoeringskosten en verlaagt administratieve lasten. Daarnaast maakt zij nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk. De complexiteit van de voorgenomen hervormingen maakt het nodig dat per onderdeel wordt gewerkt met doordachte en concrete uitvoeringsplannen. Er is namelijk sprake van majeure veranderingen in de informatiehuishouding van de overheid. Ambtenaren en politici moeten bij nieuw beleid nadenken over de vraag wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op het gebied van ICT. Als dat niet gebeurt leidt dit tot problemen in de uitvoering.

Zorgvuldigheid moet voorrang krijgen

Nederland ICT roept het kabinet op de ICT sector in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Deze decentralisatieoperatie lukt alleen als zorgvuldigheid voorrang krijgt boven niet-realistische invoeringsdata. Het is een teken aan de wand dat het Centraal Planbureau (CPB) in een recent rapport over de decentralisatie  ICT niet eens noemt als mogelijke kans of bedreiging. Dit is ronduit naïef te noemen. Den Haag kiest ervoor het ontwerpen en aanbesteden van ICT-systemen in gang te zetten terwijl  de wetgeving nog niet is afgerond. Dit leidt onvermijdelijk tot ICT-problemen.

ICT onmisbaar voor innovatie

Wat betreft de innovatiekracht van Nederland is ICT, ook volgens het kabinet, een bepalende factor. Nederland ICT wijst al langer op het dreigende tekort aan de juiste mensen en het gebrek aan financieringsmogelijkheden die een rem zijn op innovatie. Volgens de opstellers van de innovatieranglijst wegen deze factoren zwaar mee. Nederland ICT nodigt het kabinet uit te bespreken welke bijdrage de ICT-sector kan leveren om terug te keren in de top vijf. Andere punten voor dat overleg zijn de mogelijke uitvoeringsproblemen bij de decentralisatie-operatie en de kansen die ICT biedt voor verdere besparingen.