6 maart 2014

Nederland ICT en Rijksoverheid tekenen iDialoog

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

ICT-bedrijven en de Rijksoverheid werken samen aan ICT-projecten, die ervoor moeten zorgen dat de overheid efficiënter kan gaan werken. Deze samenwerking staat of valt met een goede relatie. Daarom tekenden Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT en Peter Blom, CIO van het Ministerie van OCW en portefeuillehouder ‘samenwerking met de markt’ bij de ICCIO, de nieuwe Dialoog tijdens het CIO Café op 3 maart. De iDialoog is een voortzetting van het convenant dat Nederland ICT in 2010 sloot met de Rijksoverheid.

De overheid en het ICT-bedrijfsleven geven met de iDialoog invulling aan de samenwerking, waarbij de focus ligt op de voorfase van aanbestedingen. De iDialoog draagt bij aan wederzijds vertrouwen, leren van elkaar en elkaar kennen.

Volgens Lotte de Bruijn versterkt de iDialoog de samenwerking op een aantal manieren. “Het zal een precompetitief instrument als de ICT Haalbaarheidstoets nadrukkelijker op de agenda zetten.” Volgens De Bruijn kunnen overheid en bedrijfsleven veel van elkaar leren, bijvoorbeeld door de gezamenlijke organisatie van workshops en sessies. “Daarnaast hebben we samen met de overheid het project Personele Uitwisseling opgezet, zodat medewerkers over en weer kunnen ervaren hoe het is om mee te draaien in een overheidsorganisatie of bij een ICT-bedrijf.”


Peter Blom, CIO van het ministerie van OCW en Lotte de Bruijn, directeur
Nederland ICT, tekenden de iDialoog tijdens het CIO Café op 3 maart 2014