6 oktober 2016

Nederland ICT: cybersecurity moet prioriteit worden voor overheid en bedrijfsleven

CYBERSECURITY

Nederland loopt internationaal voorop wat betreft digitalisering van economie en maatschappij. Om die reden is ons land extra kwetsbaar voor cyberaanvallen. De achterban van Nederland ICT is zich zeer bewust van de rol die ICT-bedrijven spelen om de samenleving veiliger te maken en te houden. Dat zegt Ron de Mos, lid van de Cybersecurity Raad (CSR) en portefeuillehouder Vertrouwen Nederland ICT. Hij zei dit bij de presentatie van het onafhankelijk onderzoek naar cybersecurity dat mevrouw Herna Verhagen, CEO Post NL, heeft uitgevoerd in opdracht van de CSR.

“Als ICT-sector hebben we hierin een bijzondere rol. Daar moeten we niet voor weglopen. Naast het delen van informatie over dreigingen, zouden we in Nederland vanuit één gemeenschappelijke visie moeten werken aan cybersecurity.”

Mevrouw Verhagen adviseert zowel aan overheden als bedrijfsleven om circa tien procent van het jaarlijkse ICT-budget te besteden aan specifieke cybersecurity maatregelen. Dit onderstreept volgens Nederland ICT de omvang en urgentie van de dreiging en risico’s waarvan sprake is. Bijzondere aandacht is daarbij nodig voor het MKB, als banenmotor van onze economie. MKB-bedrijven zijn vaak minder goed voorbereid en daardoor extra kwetsbaar, bijvoorbeeld voor ransomware. Ron de Mos: “Als sector zullen we, zo is mijn verwachting, steeds vaker actief het gesprek aangaan met onze klanten over cybersecurity. Niet alleen in de ontwerp- en productiefase maar juist ook in de fase dat producten en diensten worden aanbesteed en uitgerold bij klanten.”

Intensievere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, maar ook binnen het bedrijfsleven is noodzakelijk om cyberdreigingen het hoofd te bieden. Ron de Mos: “Als ICT-sector hebben we hierin een bijzondere rol. Daar moeten we niet voor weglopen. Naast het delen van informatie over dreigingen, zouden we in Nederland vanuit één gemeenschappelijke visie moeten werken aan cybersecurity.”

Het rapport Verhagen is 6 oktober aangeboden aan minister-president Mark Rutte en voorzitter VNO-NCW, Hans de Boer. Ron de Mos is Senior Vice President & General Manager CGI Nederland.