6 september 2013

Nederland ICT blij met resultaat Energieakkoord

DUURZAAMHEID

Slim besparen

In het Energieakkoord wordt werk gemaakt van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Uit de vorig jaar door Nederland ICT gepubliceerde Routekaart ICT 2030 bleek reeds dat hier de grootste kansen liggen. Naast de fysieke besparingsmaatregelen die mogelijk zijn, speelt slim energiemanagement een belangrijke rol. De uitrol van de slimme meter in de komende jaren geeft momentum aan nieuwe innovatieve ICT-toepassingen. Substantiële energiebesparing is mogelijk  in zowel gebouwen als in de openbare ruimte en in vervoer en logistiek. Nederland ICT is nauw betrokken bij de in het Energieakkoord overeengekomen vervolg-acties voor integrale oplossingen en het ICT-doorbraakproject Smart Energy Services.

Duurzame energie

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over stimulering van lokale en duurzame energieproductie. Om deze toenemende complexiteit op het energienet beheersbaar te houden, zijn de ontwikkeling van smart grids en vraaggestuurd energie-management een voorwaarde. Diverse ICT-bedrijven lopen voorop in deze ontwikkelingen en nemen deel aan proeftuinen en demonstratieprojecten. Nederland ICT vindt het positief dat het Energieakkoord duidelijkheid geeft voor de lange termijn en afspraken bevat over concrete maatregelen voor de middellange termijn. In het akkoord zijn doelstellingen voor 2020 vastgelegd. In de ontwikkeling naar een slimme duurzame energievoorziening is dat slechts een tussenstap.

Sector geeft goede voorbeeld

De ICT-sector is zelf ook grootverbruiker van energie met name in telecom en datacenters. Wat betreft energie-efficiency-verbetering loopt de ICT-sector ver voor op de in de MeerjarenAfspraken energie-efficiëntie (MJA3) gestelde doelen. Het energieverbruik van de deelnemende bedrijven is stabiel, terwijl de productie onverminderd en exponentieel toeneemt. Tot aan 2016 heeft de sector opnieuw een efficiency-verbetering van twintig procent afgesproken. Vanwege het succes van de MJA3 in de ICT-sector is Nederland ICT blij met de voortzetting van dit instrument.

Foto: Peter van Schelven ondertekent het Energieakkoord namens de ICT-sector