16 december 2015

Nederland ICT: blij met beslissing rechter over loten bij ICT aanbestedingen

De rechter geeft in zijn uitspraak aan dat een loterij alleen als sluitstuk van een vergelijkende procedure kan worden gehanteerd indien meer dan één inschrijver als beste wordt beoordeeld. In de betreffende aanbestedingen was de bandbreedte van de gunningscriteria dermate smal dat een goede vergelijking tussen inschrijvende partijen niet gemaakt kon worden.

Nederland ICT kan zich vinden in de uitspraak van de rechter met de kanttekening dat in geval van een zorgvuldige procedure loting slechts in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk zal blijken te zijn. In een goede, zorgvuldig opgestelde aanbesteding is er sprake van onderscheidende criteria. Het is belangrijk steeds in te zetten op de beste kwaliteit in ontwikkeling en uitvoering van projecten. Dat is in het belang van zowel de aanbestedende dienst als de markt.

Naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraak bespreekt Nederland ICT graag met de overheid de wijze waarop aanbestedingen optimaal kunnen worden ingericht. Zodoende kan in de toekomst voorkomen worden dat aan zowel de kant van de overheid als bedrijven tijd en geld worden verspild aan verkeerde aanbestedingen en juridische procedures.