8 januari 2015

Nederland ICT blij dat kabinet zoekt naar alternatief voor BGL

De behandeling van de ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ (BGL) is tot nader order uitgesteld. Het kabinet gaat op zoek naar een ander alternatief voor de VAR (verklaring arbeidsrelatie). Nederland ICT heeft zich verzet tegen de invoering van de BGL. De maatregelen zorgen ervoor dat het voor opdrachtgevers minder aantrekkelijk wordt om zelfstandigen in te huren. Dit is gebeurd in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland. Tevens is de voorgestelde maatregel geen oplossing voor het probleem van schijnzelfstandigheid.

Het kabinet heeft toegezegd om naar alternatieven te kijken en die te bespreken met de verschillende organisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben al laten weten dat zij graag in gesprek gaan met het kabinet over hun eigen position paper, waarin de ondernemingsorganisaties al enkele suggesties gedaan hebben. Nederland ICT is blij dat het kabinet kijkt naar een sectorale insteek voor de aanpak van de problematiek van schijnzelfstandigheid.

Nederland ICT is voorstander van proportionele oplossingen die het probleem van schijnzelfstandigheid effectief aanpakken, en daarnaast voorkomen dat bonafide opdrachtgevers huiverig worden om zelfstandigen in te huren. Aan de huidige regeling verandert vooralsnog niets. U zult de ingehuurde zzp’ers dus gewoon om een VAR moeten vragen. Nederland ICT zal u informeren over actuele ontwikkelingen op dit dossier.