9 april 2013

Nederland ICT: beveiliging hoger op agenda bestuurder en ondernemer

CYBERSECURITY

Voorkom schade, zorg voor actie

De weerbaarheid van bedrijven en publieke organisaties tegen cyberaanvallen en andere vormen van cybercriminaliteit is cruciaal met het oog op de continuïteit van de dienstverlening van zulke organisaties. De potentiële economische en maatschappelijke schade is groot. Het voorkomen van incidenten moet voorop staan. Adequate reactie is noodzakelijk om schade te voorkomen of te beperken, mocht er toch een incident zijn. Elke organisatie moet voorbereid zijn en een actieplan hebben klaarliggen.

Bestuurders en ondernemers moeten zichzelf de volgende vragen stellen:

  • Weet ik welke risico’s mijn organisatie loopt in het geval van een storing of cyberaanval?
  • Weet ik wie er in mijn organisatie verantwoordelijk is voor beveiliging? Is die functionaris voorbereid? En heeft hij of zij voldoende middelen en mandaat?
  • Heeft mijn organisatie een plan, waarin staat wat er gedaan moet worden bij een cyberincident? Weet ik wie er verantwoordelijk is en wie de besluiten mag nemen?
  • Zijn de ICT-systemen en netwerken van mijn organisatie goed beveiligd tegen besmetting met malware, tegen aanvallen van buiten en zijn alle systemen up-to-date?
  • Wordt het netwerk in mijn organisatie continu gemonitord, zodat verdachte situaties snel worden opgemerkt?
  • Laat mijn organisatie de beveiliging regelmatig testen?
  • Heeft mijn organisatie richtlijnen voor de beveiliging, bijvoorbeeld op het gebied van mobiel werken, de toegang tot systemen en het gebruik en de beveiliging van USB-sticks en andere opslagmedia?
  • Zijn mijn medewerkers zich bewust van cyberrisico’s? En houden ze daar in hun werk rekening mee?

Tekortschietende beveiliging kan reputatieschade, hoge kosten en ontevreden klanten tot gevolg hebben. Beveiliging is dan ook een investering in de continuïteit van de organisatie. Cyber security moet daarom hoog op de agenda staan van het topmanagement van organisaties.

Beschermjebedrijf.nl

Voor bedrijven uit het MKB heeft Nederland ICT samen met het programma Digivaardig & Digiveilig de website www.beschermjebedrijf.nl ingericht. Hier kunnen bedrijven een quick scan doen en een stappenplan opstellen om hun eigen bedrijf digitaal veiliger te maken. Ook worden er praktische tips en tools aangeboden.