11 november 2014

Nederland ICT: Actieagenda Smart Industry stap op weg naar Digital Delta

Het Smart Industry initiatief sluit naadloos aan op de ambitie om van Nederland de Digital Delta van Europa te maken. Nederland heeft dankzij de zeer goede digitale infrastructuur, onze kennisinfrastructuur en hoog opgeleide beroepsbevolking een uitstekende uitgangspositie om de ICT-proeftuin van Europa te worden en de eerste echte digitale economie van Europa. Bart Hogendoorn, voorzitter Nederland ICT: “De Actieagenda Smart Industry is een uitdagend voorbeeld voor andere sectoren om te volgen. ICT biedt kansen in alle sectoren van onze economie”. De actieagenda gaat in op het verzilveren van bestaande kennis, het versnellen in Fieldlabs en het versterken van het fundament. Daarbij komen R&D, skills, big data, software en cybersecurity aan bod.

Op 12 november vond het gezamenlijke congres Smart Industry plaats. In een boeiende bijeenkomst kregen de leden van Nederland ICT en FME een inkijk op de kansen die er liggen om de maakindustrie te innoveren met behulp van ICT. Met korte presentaties van bedrijven werden de aanwezigen geïnspireerd. Kennis delen en naar de toekomst kijken, dat waren een aantal van de lessen die de aanwezigen mee kregen.

De Actieagenda is beschikbaar via deze link.