29 november 2013

Nederland ICT: Acer-vonnis heeft mogelijk grote gevolgen voor thuiskopiestelsel

Volgens de rechter is de thuiskopieheffing niet gebaseerd op de geleden schade. Stichting  de Thuiskopie neemt in haar schattingen ook schade door het kopiëren van Amerikaanse en Indiase films mee. Deze landen zijn echter niet aangesloten bij het Verdrag van Rome, waardoor Thuiskopie voor deze visuele werken niet mag innen. Daarnaast oordeelde de rechter dat reguliere importeurs maandelijks mogen rapporteren en betalen.

Al langer vraagtekens bij thuiskopiestelsel

Ook op andere punten ligt de thuiskopieheffing onder vuur. Zo heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Europese Hof over de rechtsgeldigheid van heffen over downloads uit ‘illegale bron’. Daarnaast dreigen verschillende bedrijven met claims omdat er jarenlang heffing is geïnd op informatiedragers voor professioneel gebruik. Eerder dit jaar stelde een rechter vast dat dit in strijd met de wet is.

Onwerkbaar systeem

Dirk van Roode, manager public affairs bij Nederland ICT, is blij met de uitspraak. “We zijn het vonnis nog aan het bestuderen, maar het lijkt erop dat dit ook kan gelden voor andere bedrijven. Het laat eens te meer zien wat een onwerkbaar systeem het thuiskopiestelsel is. Er is zoveel onduidelijkheid, zo veel rechtszaken over en weer, er zijn problemen met de handhaving en de kosten voor het bedrijfsleven zijn hoger dan de opbrengst voor Thuiskopie. De politiek moet snel met een alternatieve oplossing komen.”

Advocaat Arnout Groen, die Acer bijstond, geeft wel aan dat er geen berekening aan de uitspraak ten grondslag ligt: “De rechter bepaalde dat een halvering redelijk is, omdat het mogelijk is dat bedrijven in de toekomst geld gaan terugvorderen van Thuiskopie. Omdat Thuiskopie het geïnde geld in principe uitkeert aan rechthebbenden, bestaat er een risico dat er tegen die tijd niets meer te halen valt. Dat risico is met dit vonnis gedekt.” Volgens Groen is het gunstig dat de rechter bepaalde dat er maandelijks gerapporteerd mag worden. “Voor veel partijen was dat de reden een contract af te sluiten met Thuiskopie. Die reden vervalt.”