28 november 2018

Mkb’ers zijn zorgeloos, maar hebben verkeerde verwachtingen over hun cyberveiligheid

CYBERSECURITY
cybersecurity afspraken

Maar liefst 60% van de ICT-beheerders maakt zich zorgen over de digitale veiligheid van zijn klanten. Opvallend genoeg herkennen de klanten zichzelf hier niet in: slechts 23% maakt zich zorgen over cybercrime. Ook verwacht 71% van de mkb’ers dat de veiligheid goed wordt geregeld door hun ICT-beheerder, terwijl het in de praktijk vaak ontbreekt aan afspraken hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer.

Nederland ICT pleit voor het maken van goede afspraken tussen klant en leverancier, omdat die afspraken de basis vormen voor goed ICT-beheer. Alleen dan worden misverstanden over verantwoordelijkheid en cyberincidenten voorkomen.

Onderlinge verwachtingen niet uitgesproken

MKB’ers zijn zich bewust van de risico’s die cybercrime met zich meeneemt, maar verwachten dat zij hier voldoende tegen beveiligd zijn. En ondanks dat ruim driekwart van de ondernemers aangeeft zelf eindverantwoordelijk te zijn, wordt goede bescherming en zorgplicht van de ICT-beheerder verwacht. In de praktijk ontbreekt het vaak aan onderlinge afspraken hierover. 46% van de ICT-beheerders geeft aan dat de verwachtingen op voorhand niet zijn uitgesproken. Bij slechts 22% van de ICT-beheerders is er in alle gevallen een duidelijke afspraak gemaakt over de verantwoordelijkheid voor cyber security. Bovendien vindt bijna de helft het lastig om zijn mkb-klanten te overtuigen van het belang van digitale veiligheid.

Duidelijke security afspraken zijn noodzakelijk

Alex de Joode, public policy manager bij Nederland ICT, reageert op de onderzoeksresultaten: “Het gebrek aan afspraken tussen ICT’ers en mkb-ondernemers over de cyber security is zorgelijk. Het is voor ondernemers belangrijk een duidelijk vertrekpunt te hebben, want zij hebben vaak niet de specialistische kennis die nodig is om de juiste beslissingen te maken.”