2 juli 2012

MKB presenteert innovatieve oplossingen voor stedelijke veiligheid

Open datasets en ‘stay connected’

In de ene sessie brachten MKB’ers hun oplossingen op het gebied van beveiliging van de openbare ruimte en het gebruik van (open) datasets voor het voorlicht, terwijl in de andere sessie het onderwerp veiligheid tijdens massabijeenkomsten en ‘stay connected’ aan de orde kwam. Deskundige panelleden en het publiek kregen hierbij de gelegenheid om vragen te stellen aan de MKB’ers. Dankzij de Innovation Den konden de deelnemende MKB’ers ook vervolgafspraken maken met geïnteresseerden.

Naast de twee Innovation Dens waren er enkele plenaire sessies met oa. Marijke van Hees (wethouder Enschede en voorzitter Stedenlink). Zij benadrukte de kracht van samenwerking in de driehoek overheid-wetenschap-bedrijfsleven. Gezamenlijk en met behulp van de slimme en innovatieve inzet van ICT kan deze driehoek maatschappelijke problemen oplossen.