15 augustus 2012

‘MKB in ICT-sector krijgt moeilijker krediet’

Rol banken wordt kleiner

Recent onderzoek van het Ministerie van EL&I laat zien dat voor het eerst sinds de crisis van 2008 de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf niet meer groeit. Kredietverlening tot 250.000 euro is over de jaren 2010-2011 zelfs gekrompen. Meer dan de helft van de bevraagde ICT-ondernemers stelt dat zij of hun collega’s merken dat het verkrijgen van krediet sinds de crisis van 2008 (steeds) lastiger wordt. Op de vraag waar ICT-bedrijven hun krediet vandaan halen, antwoordt één op de drie bedrijven dat zij banken gebruiken als voornaamste kredietverstrekkers. Opvallend is dat slechts 25% van de bedrijven met minder dan 200 medewerkers in dienst krediet bij de bank verkrijgt, terwijl dit 50% is voor grotere bedrijven met meer dan 750 medewerkers.

Banken spelen in de ICT-sector nog altijd een grote rol op het gebied van kredietverlening, maar de OESO stelt dat de groei van kredietverstrekking in Nederland in de nabije toekomst niet bij banken vandaan zal komen. Er moet daarom gezocht worden naar alternatieve financieringsvormen. Op de vraag welke opties kansrijk zijn voor de ICT-sector, antwoordt meer dan de helft van de bedrijven dat men het inbrengen van ‘eigen geld’ en het aanboren van ‘durfkapitaal’ als kansrijke opties ziet. Een derde noemt ‘angel investors’ die met eigen geld in een bedrijf investeren.

Interesse in crowdfunding neemt toe

Crowdfunding – via internet een grote groep mensen benaderen voor een financiële bijdrage – is één van de nieuwste trends wat betreft het aantrekken van kapitaal. In het buitenland halen vooral internetstartups op deze wijze soms enkele miljoenen op. Uit het themakatern van de ICT~Kwartaalmonitor over bedrijfsfinanciering blijkt dat ruim de helft van de ICT-bedrijven enthousiast is over crowdfunding. Wel is er behoefte aan meer informatie over het fenomeen. Met het oog op het succes buiten Nederland valt hier nog een wereld te winnen.

Omzet ICT-sector groeide licht in 2e kwartaal 2012

De totale omzet binnen de ICT-sector in het tweede kwartaal van 2012 is ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011 zeer gering gestegen. Opvallend is dat ICT-bedrijven met meer dan 750 medewerkers een kleine daling van de omzet kenden in Q2. Hardwarebedrijven actief in de segmenten ‘computers’ (onder meer desktops en laptops) en ‘printers & copiers’ lieten een geringe tot matige omzetstijging zien in Q2, wat een positieve ontwikkeling is ten opzichte van de vorige ICT~Kwartaalmonitoren. Ook telecombedrijven kenden een positief kwartaal: in de segmenten ‘vaste & mobiele telefonie’ en ‘vast & mobiel internet’ vond een sterke omzetgroei plaats. ICT-bedrijven actief in consultancy, detachering en systeemsoftware hadden een zeer geringe tot geringe omzetdaling in Q2.

De verwachtingen voor de omzetontwikkeling in het derde kwartaal van 2012 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011 liggen tussen gering en matig. Bedrijven met meer dan 750 medewerkers verwachten een lichte krimp, terwijl middelgrote bedrijven een lichte groei verwachten.