19 mei 2014

Mismatch op de ICT-arbeidsmarkt door gebrek aan juiste kennis en opleiding

AANSLUITING ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

De Nederlandse arbeidsmarkt kent veel moeilijk vervulbare ICT-vacatures, zowel bij de ICT aanbodzijde als bij de bedrijven die ICT gebruiken. En dat terwijl er veel ICT’ers zonder baan zitten. Bovendien hebben net afgestudeerde ICT-professionals niet altijd de competenties waar werkgevers behoefte aan hebben. Deze mismatch zit in opleidingsniveau, maar ook in het niveau aan ICT-vaardigheden. Onderwijs en arbeidsmarkt moeten beter op elkaar aan gaan sluiten om deze mismatch op te lossen. Juist in het licht van huidige technologische ontwikkelingen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Dé ICT’er bestaat niet’ dat in opdracht van CA-ICT, CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig, het ministerie van Economische Zaken en Nederland ICT is uitgevoerd door Dialogic met medewerking van ECABO en het IT Performance House. Doekle Terpstra nam het rapport vandaag in ontvangst tijdens het jaarcongres van het Techniekpact.

Lotte de Bruijn (Directeur Nederland ICT): “De tekorten op de arbeidsmarkt voor ICT’ers zijn een bedreiging voor het economisch herstel en zijn ongunstig voor de innovatie- en concurrentiekracht van Nederland. We zijn onvoldoende voorbereid op technologische ontwikkelingen zoals Cloud computing, Big Data, Cyber Security. De komende vijf jaar zal dit van grote invloed zijn op de vraag naar nieuwe (anders geschoolde) ICT-professionals. We moeten zien te doorbreken dat grotere bedrijven uitwijken naar het buitenland om daar gekwalificeerde mensen te werven. Groot knelpunt is dat de inhoud van ICT-opleidingen onvoldoende aansluit op functies in het bedrijfsleven, waardoor er een mismatch tussen vraag en aanbod is ontstaan.”

Veel vraag naar HBO-studenten

Uit het onderzoek blijkt dat ten opzichte van de uitstroom vanuit ICT-opleidingen er bij werkgevers relatief veel vraag is naar HBO-gediplomeerden. De uitgevoerde vacature-analyse toont aan dat werkgevers momenteel vooral een grote behoefte hebben aan Developers. Bijna 90% daarvan is op HBO-WO niveau. Een tweede functie waar de vraag het aanbod overtreft is die van Accountmanager. Studenten kiezen nog onvoldoende de studies waar vanuit de markt veel vraag naar is.  Er is behoefte aan een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Juist in het licht van huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen.

Regionale verschillen in behoefte werkgevers

Uit onderzoek blijkt dat de meeste ICT-vacatures afkomstig zijn van werkgevers uit de regio’s Middenwest (29%) en Noordwest (23%). De regio Noord blijft met 3,3% ver achter. De regionale vraag naar ICT-professionals volgt grotendeels de specifieke regionale economische structuur. In de regio’s Noord, Oost, Zuidwest en Zuidoost ligt de focus op industrie, wat onder meer blijkt uit de relatief grote vraag naar Technical Specialists in de regio Noord. In de regio’s Noordwest en Middenwest is er meer focus op diensten, waarbij er in Noordwest veel vraag is naar allround Developers en in Middenwest veel vraag is naar Accountmanagers. De vraag naar Technical Specialists is daar juist laag. Arie van Bellen (ECP, programmabureau Digivaardig & Digiveilig): “Binnenkort presenteren we een digitale landkaart die per regio aangeeft waar binnen de ICT-markt de mismatches liggen. Daarnaast starten we met CIO Platform Nederland, DHPA, Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT en VHTO de campagne ‘Geef IT Door’ die de mismatch tussen aanbod en vraag moet terugdringen. Dit doen we door ICT professionals in te zetten die middelbare scholieren en studenten moeten warm maken voor een carrière in de ICT.”

Nadere informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek, lees dan het onderzoeksrapport ‘Dé ICT’er bestaat niet’.

Op www.geefitdoor.nl is meer informatie te vinden over ‘Geef IT Door’, de nationale campagne van CIO Platform Nederland, DHPA, Digivaardig & Digiveilig, Nederland ICT en VHTO die de mismatch tussen aanbod en vraag moet terugbrengen.

Samenwerkingspartners onderzoek

Uitvoering
Dialogic www.dialogic.nl

In opdracht van
CA-ICT www.caict.nl
CIO Platform Nederland www.cio-platform.nl
Digivaardig & Digiveilig www.digivaardigdigiveilig.nl.
Ministerie van Economische Zaken www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
Nederland ICT www.nederlandict.nl

Met medewerking van
ECABO www.ecabo.nl
IT Performance House http://www.itperformancehouse.nl

 

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd