12 november 2014

Mismatch op arbeidsmarkt en regeldruk belangrijkste belemmeringen voor groei ICT-bedrijven

ARBEIDSMARKT

Lichte stijging omzet en werkgelegenheid verwacht

ICT-bedrijven zien knelpunten op de arbeidsmarkt en regeldruk als de grootste belemmeringen voor groei. Dit blijkt uit het tweede Nederland ICT Marktbeeld van november 2014. Verder valt uit het ICT Marktbeeld, dat gebaseerd is op onderzoek onder Nederland ICT-leden, op te maken dat ICT-bedrijven over de hele linie de werkgelegenheid zagen stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013. De verwachting is dat dit doorzet in het huidige kwartaal.

Groei werkgelegenheid

In alle onderzochte segmenten en deelsectoren is sprake van een groei van de werkgelegenheid ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook de grote bedrijven met 750 werknemers of meer en bedrijven in de hardware en kantoortechnologie zien een groei in de werkgelegenheid. Hetzelfde geldt voor de groei van de omzet. Ongeacht de omvang of sector is er sprake van een lichte groei in de omzet. De verwachte vraag voor het vierde kwartaal is in de softwaresector, waaronder ook cloudtoepassingen vallen, het meest positief.

Bedrijven tot 100 werknemers zien mismatch als grootse belemmering groei

Bijna de helft van de bedrijven tot 100 werknemers zien het gebrek aan geschikt personeel als belangrijkste groeibelemmering. Van de grote bedrijven vindt driekwart van de bedrijven dat de stimulering door de overheid tekort schiet. Voor de bedrijven tussen de 100 en 750 werknemers zijn kredietverlening, de mismatch op de arbeidsmarkt en te grote regeldruk in gelijke mate belemmerend voor groei.

Vertrouwen in Nederlandse economie loopt iets terug

Het vertrouwen van ICT-bedrijven in zowel de economische groei, als investeringsklimaat en groei van de eigen sector is teruggelopen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014. De indicatoren variëren van 5,7 (voor investeringen in Nederland) tot 6,4 (voor groei van de ICT-branche).

Via onderstaande link kunt u het ICT Marktbeeld, editie november 2014 downloaden. Het ICT Marktbeeld is de opvolger van de ICT Kwartaalmonitor.

ICT Marktbeeld – november 2014