15 oktober 2015

Minister Kamp erkent zorgen sector rond uitbreiding tapbevoegdheden

PRIVACY

Begin september uitte Nederland ICT, samen met een groot aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties, haar bezwaren tegen de gevolgen van de herziening van de Wiv. De voorgestelde bevoegdheden zullen onder andere het ondernemingsklimaat in Nederland en het vertrouwen in ICT negatief beïnvloeden. In een reactie op vragen van Kamerlid Kees Verhoeven (D66) erkent de minister deze zorgen en zegt hij zich binnen het kabinet in te zullen zetten om deze belangen te verdedigen:

“Er zijn onder andere zorgen geuit over het grote aantal bedrijven, waaronder veel startups, die onder dit wetsvoorstel gaan vallen en te maken krijgen met onvoorziene kosten als zij moeten voldoen aan een taplast van de overheid. Een andere veel geuite zorg is het verlies aan vertrouwen bij bedrijven en burgers in het gebruik van digitale communicatie omdat niet transparant is wat de overheid aan gegevens wil verzamelen en wat zij er vervolgens mee doet. Als dit soort zorgen niet goed wordt geadresseerd, kan dit het vestigingsklimaat negatief raken.

Als minister van Economische Zaken ben ik verantwoordelijk dat economische belangen, de kansen voor innovatie en bedrijvigheid en een uitstekende digitale infrastructuur, goed worden afgewogen tegen andere belangen, zoals veiligheid. Bij mijn contacten met collega’s van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken maak ik mij daarom sterk om die economische belangen goed mee te wegen in lopende wetsvoorstellen als de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de Wet bewaarplicht en Computercriminaliteit 3.”

Nederland ICT is blij dat minister Kamp de signalen uit de sector serieus neemt en zich in gaat zetten om het belang van de digitale economie te verdedigen. De complete reactie van de minister op de vraag van Verhoeven is hier te lezen (vanaf pagina 21).