20 februari 2018

Minister Dekker schuift aanpassingen Avg op de lange baan

AVG, POLITIEK

Bedrijven zijn op dit moment hard bezig om per 25 mei te voldoen aan Avg (GDPR). Maar ook het kabinet moet aan de bak. De Europese regels moeten namelijk nog vastgelegd worden in de Nederlandse wet. Onlangs bleek echter dat minister Dekker in tijdnood komt en voorstelt een aantal vernieuwingen op de lange baan te schuiven. En dat betekent dat bedrijven mogelijk ook na 25 mei nog te maken kunnen krijgen met aanpassingen in de wetgeving.

Op dit moment zullen alle bedrijven hopelijk op de hoogte zijn van de nieuwe Europese privacyverordening, de Avg (GDPR). Wat niet iedereen weet is dat de verordening nog in de Nederlandse wet verankerd moet worden, door middel van een zogenaamde uitvoeringswet. Zonder deze uitvoeringswet kan de Autoriteit Persoonsgegevens de nieuwe regels straks niet handhaven. Maar ook de Belastingdienst heeft de uitvoeringswet nodig voor geautomatiseerde besluitvorming. En de minister stelt zelf dat zonder de uitvoeringswet er straks geen uitkeringen meer kunnen worden uitbetaald.

Het is dus voor zowel het bedrijfsleven als de overheid zelf belangrijk dat de Nederlandse wet zo snel mogelijk up-to-date is. Toch ging het voorstel voor de uitvoeringswet pas afgelopen december naar de Tweede Kamer. Nu moet alles op alles worden gezet om de wet vóór 25 mei door beide Kamers te loodsen en te publiceren in het Staatsblad.

De Europese verordening biedt op een paar onderwerpen ruimte voor een eigen, nationale, invulling. Om vaart te maken stelt minister Dekker nu voor de discussie over deze onderwerpen uit te stellen tot ná 25 mei. Met andere woorden: sommige regels gaan voorlopig gelden, maar kunnen later alsnog aangepast worden.

Wat Nederland ICT betreft worden deze losse eindjes direct al opgelost. Het is belangrijk dat er moderne en toekomstbestendige wetgeving is rond persoonlijke data. Tegelijkertijd moeten ondernemers niet voortdurend met veranderingen in wet- en regelgeving worden geconfronteerd.

Iedereen werkt nu keihard om per 25 mei te voldoen aan de Avg. Laten we daarom niet een wet invoeren die bij voorbaat al verouderd is. Nederland ICT volgt dit onderwerp nauwlettend.

 

Wil je Avg-compliant worden?

Dan is het gratis Data Pro oriëntatiepakket een goed startpunt.

Meer informatie