6 juli 2012

Minder ICT-afval ingezameld, ICT~Milieu wil wettelijke maatregelen

Voorraad CRT-monitoren raakt op

Evenals in 2010 is er in 2011 minder ICT-afval ingezameld dan het jaar ervoor. Het afgelopen jaar werd er in totaal 18,2 miljoen kilogram gebruikte ICT-apparatuur ingezameld en gerecycled. In 2010 was dit nog 20,5 miljoen kilogram. Dit valt te verklaren door de stagnerende economie en de afname van het aantal ingeleverde CRT-monitoren. Deze ‘oudere’ monitoren zijn veel zwaarder dan de lichtere TFT- en LCD-monitoren (de ‘platte’ schermen), maar leveren bij de verwerking het minste op als het gaat om het terugwinnen van grondstoffen. Het feit dat de CRT-monitoren niet meer worden gebruikt en worden gerecycled door ICT~Milieu, is goed nieuws.

Voor 96% van al het verwerkte ICT-afval realiseerde ICT~Milieu in 2011 een nuttige toepassing. Hiervan is 83,7% weer ingezet als nieuwe grondstof en 12,3% als brandstof. Hiermee is ruimschoots voldaan aan het wettelijke minimum van 75%. Ook voldoet ICT~Milieu aan de aangescherpte Europese richtlijn WEEE.

Wettelijke afgifte- en registratieplicht nodig

In de herziene Europese WEEE-richtlijn is bepaald de inzameldoelstelling uit te drukken als 65% van wat er op de markt wordt afgezet (Put On Market). De huidige inzamelhoeveelheid van ICT~Milieu en partner Wecycle komt echter uit op slechts 28% van de Put On Market. Om de inzameldoelstelling van de WEEE-richtlijn te kunnen halen, is een wettelijke afgifte- en registratieplicht voor gemeenten en bedrijven hard nodig. ICT~Milieu blijft in politiek Den Haag strijden voor deze maatregelen. ICT~Milieu vindt het bijzonder kwalijk dat al jarenlang veel oude ICT wordt verhandeld en geëxporteerd zonder dat bekend is of er goed wordt gerecycled.

Intensievere samenwerking met NVMP

Vanaf 2013 zal ICT~Milieu gebruik maken van het shared service centre van NVMP. De intensievere samenwerking zal leiden tot een hogere kwaliteit van verwerking en verlaging van de kosten. Dit past in de missie van ICT~Milieu, namelijk een zo hoog mogelijk rendement voor het milieu tegen zo laag mogelijke kosten.

De deelnemers aan het inzamelsysteem van ICT~Milieu zullen weinig merken van deze verandering. ICT~Milieu zal de belangen van alle deelnemers blijven behartigen en ICT~Office blijft ICT~Milieu hierbij faciliteren.