30 november 2018

Meer zichtbaarheid voor je privacy-oplossing?

PRIVACY

Presenteer je product of dienst in het Actieprogramma ‘Privacy als Innovatiekans’!

Ben je lid van Nederland ICT en is het jouw business om privacy-oplossingen op de markt te brengen? Dan attenderen we je graag op deze kans:

TNO en ECP lanceren deze week het Actieprogramma ‘Privacy als Innovatiekans’, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarin gaat een groep ondernemende bedrijven aan de slag om nieuwe diensten of producten te ontwikkelen, waarbij het waarborgen van de privacy als unique selling point telt. Een van de onderdelen is het in kaart brengen van wat de markt al te bieden heeft. Leden van Nederland ICT zijn daarom van harte uitgenodigd om hun product of dienst aan deze groep ondernemers te presenteren. Ook is het mogelijk om als deelnemer aan te haken.

De opzet van het actieprogramma

Het Actieprogramma ‘Privacy als Innovatiekans’ wil eraan bijdragen dat privacy als een aanjager van innovaties gaat werken. Het programma biedt organisaties een framework om nieuwe diensten te ontwikkelen die innovatief zijn en die de privacy van hun klanten serieus nemen. Daarvoor zijn er drie opeenvolgende workshops georganiseerd:

  • Vrijdag 25 januari 2019
  • Vrijdag 15 februari 2019
  • Vrijdag 15 maart 2019

Koppeling vraag en aanbod

De events verbinden de partijen die oplossingen aandragen met partijen die vragen hebben op dit gebied. Zo ontstaat een gemeenschap die gezamenlijk werkt aan de vertaling van privacy naar de praktijk. ICT-organisaties worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor deze bijeenkomsten, zowel vanuit de vraag- als de aanbodkant. Naar de volgende ICT-producten of diensten wordt gezocht:

  • Privacyvriendelijke verzameling van persoonsgegevens (bijvoorbeeld tools gericht op het minimaliseren van gegevensverzameling)
  • Privacyvriendelijke bewerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld homomorfe encryptie)
  • Privacyvriendelijke opslag van gegevens (bijvoorbeeld een digitale kluis)
  • Privacyvriendelijk identiteitsbeheer (bijvoorbeeld autorisatie met attribuut gebaseerde credentials)
  • Privacyvriendelijke architectuuroplossing (bijvoorbeeld verzameling logging en auditinformatie).
  • Tooling om compliance aan te tonen (bijvoorbeeld Avg-check)
  • Tooling om compliance mogelijk te maken (bijvoorbeeld software voor registratie van verwerking).

Betrokken organisaties

Het Privacy & Identity Lab (PI.lab) verzorgt de inhoud van de workshops. Dit gebeurt door gebruik te maken van RESPECT4U als privacykader. ECP I Platform voor de InformatieSamenleving werkt met het PI.lab samen in de opbouw van de workshops en de daaropvolgende bijeenkomsten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt financiële ondersteuning. Branchevereniging DDMA (Data Driven Marketing Association), belangenorganisatie Thuiswinkel Waarborg en Nederland ICT werken graag mee om dit initiatief tot een succes te maken.

Aanmelden?

Breng je privacy-oplossingen op de markt? Laat deze kans dan niet schieten en meld je aan! Hiervoor kun je contact opnemen met Esther Mieremet van ECP, via +31 (0)6 20 96 88 79 of e-mail. Verdere informatie over het Actieprogramma ‘Privacy als Innovatiekans’, de workshops en de Community of Practitioners bijeenkomsten is binnenkort te vinden op www.privacy-platform.nl.